Aktuální přehled dopravních omezení a uzavírek v Karlových Varech a okolí

13.11.2015 19:59

 

· Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

· Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

· Od 6.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro pěší o délce cca 160 m důvodu zajištění havarijního stavu, stezka pro pěší nad budovou č.p. 2116 „sluneční lázně“ ulice U Imperiálu. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace – stezky pro chodce.

·  Od 5.10.2015 do 30.11.2015 bude úplně uzavřena ul. Nové domky, k. ú. Stará Role a část ul. Okružní o celkové délce cca 120 m (směrem ke křižovatce ul. Okružní a ul. Truhlářská). Bude zde prováděno frézování a oprava místní komunikace – vozovky a chodníku.

·  Od 4.11.2015 do 30.11.2015 bude úplně uzavřena část ulice Okružní, k. ú. Stará Role o délce cca 50 m (směrem ke křižovatce ul. Okružní a ul. Truhlářská). Bude zde prováděno frézování a oprava místní komunikace – vozovky a chodníku.

·  Od 6.11.2015 do 15.11.2015 budou úplně uzavřeny ulice Fibichova a Janáčkova. Budou zde prováděny finální úpravy po provedené revitalizaci komunikací.

· Od 10.10.2015 do 4.12.2015 bude úplně uzavřena část ul. Poštovní, k.ú. Tuhnice – p.p.č. 615/1 – parkoviště před ZŠ. Bude zde prováděna rekonstrukce parkoviště s rozšířením parkovacích stání.

· Od 20.10.2015 do 23.12.2015 bude úplně uzavřena stezka pro chodce -  schodiště mezi ulicí Ondříčkova a ulicí Bezručova (vedle bývalé vrátnice KKN) o délce cca 25 m. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce.

· Od 26.10.2015 do 20.11.2015 bude částečně uzavřena část ulice Sportovní (od stykové křižovatky s ulicí Mattoniho nábřeží) o délce cca 55 m. Bude zde prováděna rekonstrukce stávajícího krytu vozovky. Po celou dobu provádění rekonstrukce bude zachován průjezd s částečným dopravním omezením. Obslužnost zastávky MHD nebude omezena.

· Od 27.10.2015 do 31.12.2015 je povolena úplná zavírka celého jízdního pruhu křižovatky ulic kpt. Jaroše – Chebská v Karlových Varech v délce 100 m a to v úseku od křižovatky s ul. Sklářská. Objízdná trasa je vedena pro vozidla délky do 7 m a autobusy MHD místní komunikací ul. Sklářská. Pro vozidla délky nad 7 m je objízdná trasa vedena po místní komunikaci Závodní a silnici I/20.

·  Od 12.11.2015 do 23.11.2015 bude částečně uzavřena ul. Třešňová, k. ú. Stará Role. Uzavírka o délce cca 40 m; bude zde prováděna rekonstrukce obrub chodníků. V dotčeném úseku místní komunikace bude zachován průjezd bez omezení.

·  Od 23.11.2015 do 11.12.2015 bude úplně uzavřena příjezdová komunikace před budovou magistrátu města Karlovy Vary (Moskevská 21). Uzavírka je o délce cca 100 m; bude zde prováděna oprava topného kanálu. Pozemní komunikace za budovou magistrátu bude v době úplné uzavírky obousměrná s možností otáčení vozidel před garážemi. Provizorní parkování vozidel dle dodatkové tabulky v rozšířené části komunikace.

· 18.11.2015 do 23.11.2015 bude úplně uzavřen z důvodu finální pokládky asfaltového povrchu úsek místní komunikace kpt. Jaroše, od křižovatky s ulicí Závodní po křižovatku s ulicí Chebská v obci Karlovy Vary (úplná uzavírka bude postupná v rozsahu cca 3 hodin pouze při pokládce asfaltového povrchu a jeho vychladnutí). Objízdné trasy budou vedeny po přilehlých místních komunikacích a dále bude provoz řízen poučenými pracovníky. Přesnější stanovení termínu úplné uzavírky není možné, neboť pokládka finálního povrchu nemůže probíhat za nepříznivých klimatických podmínek.

 

SILNICE II. A III. TŘÍDY

 

· V termínu od 14.4.2015 do 18.12.2015 bude částečně uzavřena silnice III/2204 a III/2206 v obci Děpoltovice, z důvodu stavebních prací – výstavba kanalizace.

·  V termínu od 9.11.2015 do 13.11.2015 bude úplně uzavřena silnice III/19824, na trase Bečov nad Teplou - Chodov, z důvodu opravy povrchu komunikace.

 

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·