9. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2011

01.03.2012 09:28

 

Město Plzeň navrhuje do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2011 šest staveb

 

Šest staveb navržených plzeňskou městskou správou bude přihlášeno do soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2011.

 

Obsáhnou tři kategorie z pěti. Parkovací dům Rychtářka a mateřská škola ve Lhotě by měly být posuzovány v kategorii novostavby. Dopravní a inženýrské stavby zastoupí dva dálniční přivaděče, přeložka Nová Hospoda ve směru na Domažlice a část silnice I/27 Tyršův sadSukova. Jejich hlavním investorem je Ředitelství silnic a dálnic, město Plzeň se na výstavbě finančně rovněž podílelo. Fotbalový stadion ve Štruncových sadech a opravený úsek tramvajové trati Na Karlovarské by měly soutěžit v kategorii rekonstrukce.

 

Nyní nás čeká administrativní proces spojený s odevzdáním přihlášek. Jsem ale přesvědčen, že námi navržené stavby soutěžit budou a co víc, že uspějí,“ sdělil technický náměstek primátora Petr Rund.

 

Stavby navržené do soutěže:

 

Parkovací dům Rychtářka

Parkovací dům s komerčními prostory Rychtářka je prvním realizovaným projektem PPP v České republice. Dům je díky rampovému systému rozdělen na dvě podélná ramena s vnitřním atriem. Při výjezdu jsou situovány prostory pro obsluhu a ostrahu objektu a nezbytné technické zázemí. Kapacita parkovacího domu je 447 míst, z toho 27 parkovacích stání je vyhrazeno pro osoby se s níženou schopností pohybu a orientace a osm parkovacích míst je vyhrazeno pro rodiny s dětmi. Parter domu přízemí je oživen prosklenými výlohami komerčního prostoru, podélné fasády samotného parkovacího domu jsou horizontálně členěny stropy a koncovými průvlaky. Plášť je transparentní, jiný na jihozápadní fasádě a jiný vegetací porostlý směrem k řece a k Lautensackovskému domu.

Investice do stavby dosáhla 250 milionů korun.

 

Mateřská škola ve Lhotě

Budova je dvoupodlažní, v každém z nich je umístěn jeden pobytový prostor pro děti. Třídy mají kapacitu pro zhruba 25 dětí, ke každé přísluší vstupní část, šatna a sociální zařízení. V dolní části se kromě třídy nacházejí provozně technické prostory, jako je strojovna vzduchotechniky, zdroj tepla a elektrorozvodna. V prvním podlaží vznikl jídelní a kuchyňský blok (varna, výdejna, umývárna nádobí, sklady na potraviny a další zázemí).

Celkové náklady stavby činily 24,5 milionu korun.

 

Rekonstrukce fotbalového stadionu ve Štruncových sadech

První část přestavby stadionu ve Štruncových sadech na fotbalový zahrnovala výstavbu nových tribun na východní, severní a jižní straně, byl odstraněn atletický ovál a hřiště se posunulo o osmnáct metrů k hlavní tribuně.

Finanční prostředky vynaložené na tuto část rekonstrukce byly ve výši 240 milionů korun bez DPH.

 

Rekonstrukce tramvajové trati KarlovarskáII. etapa (v úseku křižovatka Na ChmelnicíchGerská)

Při stavební akci došlo k rekonstrukci úseku tramvajové trati dlouhého 1200 metrů, tramvajových zastávek, trolejového vedení včetně trakčních stožárů, světelné signalizace a veřejného osvětlení. Měnila se kanalizace na zhruba pěti stech metrech, zrušil se podchod u Družby a opravily se povrchy vozovky a chodníků.

Rekonstrukce si vyžádala finanční prostředky ve výši 136 milionů korun.

 

Silnice I/27 – Tyršův sad – Sukova

Silnice 1,24 km dlouhá (šestý přivaděč dálnice D5) usnadní a zrychlí cestu k průmyslové a nákupní zóně Borská pole v Plzni směrem k dálnici D5 a na Klatovy. Zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku v Dobřanské ulici, dva mosty o délce 42 a 57 metrů a dvě protihlukové stěny.

Celkové náklady na stavbu byly ve výši 879 milionů korun, Ředitelství silnic a dálnic zaplatilo 780 milionů včetně DPH, zbytek uhradilo město za chodníky, osvětlení a lávku pro pěší.

 

Silnice I/26 – přeložka Nová Hospoda

Dvoukilometrová silnice, sedmý přivaděč dálnice D5, výrazně usnadnila řidičům výjezd na dálnici ve směru na Domažlice. U komunikace vznikly dvě protihlukové stěny a lávka pro pěší o délce 139 metrů. Stavbaři provedli 23 přeložek inženýrských sítí a čtyři přeložky navazujících komunikací.

Stavbu za 630 milionů korun včetně DPH hradilo z 90 procent Ředitelství silnic a dálnic (operační program Doprava), 65 milionů korun zaplatilo město Plzeň.

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·