159 645,- Kč je letošní výtěžek Tříkrálové sbírky v Karlových Varech

15.01.2016 15:16
159 645,- Kč je letošní výtěžek Tříkrálové sbírky v Karlových Varech, okolních městech a obcích
Sbírky se zúčastnilo více než 240 koledníků, kteří měli k dispozici 82 kasiček. V šestnáctileté historii Tříkrálové sbírky je letošní výtěžek třetí nejvyšší.
Tohoto výsledku bychom nedosáhli bez mnoha dobrovolníků – koledníků. Všem patří velké poděkování za ochotu a obětavost.
Jmenovitě to jsou:
ZŠ Truhlářská Karlovy Vary; ZŠ a MŠ Školní Bečov nad Teplou; Obecní úřad Otročín; karlovarské střední školy – SZŠ a VOŠ Poděbradská; TRIVIS SŠ veřejnoprávní TGM; SOŠ pedagogická, gymnázium a VOŠ; Střední uměleckoprůmyslová škola.
Do koledování se dále zapojili:
TOM 6110-Hroši Chodov; karlovarští skauti z přístavu ORION-oddíly Rigel, Alnitak a Mikan; Jitka Zlámalová-Freedom Café; Petr Albrecht; Věra Maříková a farnosti v Karlových Varech, Chodově a Bochově.
Slavnostní zahájení letošní sbírky všem zúčastněným zpříjemnil, a ve sněhové vánici potěšil, Karlovarský dívčí sbor při SOŠ pedagogické, gymnáziu a VOŠ Lidická pod vedením sbormistryně Mgr. Lady Duspivové.
Poděkování samozřejmě patří všem dárcům za jejich štědrost a vstřícnost a pracovníkům Farní charity Karlovy Vary za organizaci a zajištění celé sbírky.
Vybrané finanční prostředky použijeme na rozšíření a modernizaci Certifikovaného pracoviště pro osoby s Alzheimerovou nemocí v Karlových Varech.
 
 
Zdroj: TZ farní charity Karlovy Vary
LPP

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·