130 km/h už na celé „eršestce“ v kraji neplatí

02.02.2016 20:06

 

Na dříve dálničním úseku D6 (původně R6) od nájezdu u hypermarketu Globus v Jenišově až ke značení vjezdu do města Karlovy Vary (na úrovni supermarketu Kaufland) už řidiči od nynějška nesmějí jezdit rychlostí 130 km/h. Ministerstvo dopravy totiž rozhodlo o zařazení tohoto úseku mezi silnice I. třídy, s vyznačením silnice pro motorová vozidla, kde lze jezdit maximální povolenou rychlostí 110 km/h. Přestože v úseku došlo k významové změně dopravního značení z dálničního úseku resp. rychlostní silnice na silnici pro motorová vozidla, řada řidičů nemusí změnu zaznamenat, a vystavují se tak riziku postihu ze strany policie.

„Rád bych proto upozornil řidiče z celého našeho regionu, aby tuto změnu vzali v potaz a vyhnuli se problému s nedodržením povolené rychlosti. Budeme usilovat alespoň o to, aby policie povolila vyznačení změny rychlosti v tomto úseku. Jinak nepovažuji za pravděpodobné, že by si změny drtivá většina řidičů všimla,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Rozhodnutí ministerstva dopravy souvisí s novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 268/2015 Sb., platnou od 31. 12. 2015. Kromě dálničního úseku v Karlovarském kraji přešly do sítě silnic I. třídy i další komunikace například v Ústeckém kraji.

 

 


Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP
 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·