Hra o mobilní telefon

Pravidla ankety MAGAZÍN OKO – číslo vydání  III/2022

.
1]

Hry se může zúčastnit každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem v ČR, která přijímá tyto podmínky. Mimo osob podílejících se na přípravě a obsahu vydání Magazínu OKO.

Z každého telefonního čísla, resp. každá osoba se může zúčastnit jen jednou. Účastník přijímá podmínky a souhlasí se zpracováním osobních údajů dle GDPR (údaje použijeme pouze pro vyhodnocení soutěže a poté budou do 60 dnů smazány).

.

2]

Výhra:

 Jediná cena – Fitness náramek Xiaomi Mi Smart Band 6


.

3]

Anketní otázka: 

Kde jste nalezli vydání MAGAZÍNU OKO III/2022?

.
4]

Pravidla hry:

Účastník odpoví na anketní otázku, uvede své příjmení a věk + tel. číslo.

Odpověď zašlete jedním z níže uvedených způsobů:

a) prostřednictvím online formuláře na www.oko24.cz/anketa-formular

b) jako SMS na tel. číslo 777 131 880 (cena SMS dle Vašeho tarifu)
SMS zasílejte ve tvaru:
OKO*Vaše příjmení*věk*město (kde jste nalezli tento magazín)*ulice
(kde jste nalezli tento magazín)*Vaše telefonní číslo*přesné místo
nalezení OKA (např. schránka, stojan, pult v samoobsluze,…)

Příklad odpovědi:
OKO*NOVAK*45*PRIBRAM*JIZNI*777666555*POSTOVNI SCHRANKA

/ Nezasíláme potvrzující SMS. /

.

5]

Uzavření příjmu odpovědí: 24. 3. 2022

Odpovědi doručené po tomto datu nebudou zařazeny do slosování.

.
6]

Losování výherce:

Do slosování budou zařazeny pouze úplné odpovědi. Z těchto odpovědí bude vylosován jeden výherce a dva náhradníci.

.
7]

Čas losování výherce:

Po vyhodnocení odpovědí bude provedeno losování výherce. Nejpozději do 10 dnů od uzavření příjmu odpovědí.

.
8]

Předání výhry:

Na základě slosování, bude výherce kontaktován telefonicky. Pokud se ho nepodaří kontaktovat třemi telefonickými pokusy (časový odstup mezi pokusy minimálně 1 hodina v době mezi 08.00 až 22.00 h), bude stejným způsobem kontaktován 1. náhradník, v případě neúspěchu 2. náhradník.

.
9]

Místo předání výhry:

Místo a čas předání výhry bude domluveno s výhercem telefonicky.

.
10]

MAGAZÍN OKO neručí za to, zda mu byla anketní odpověď doručena. Odpovědi v nesprávném tvaru, ze kterých nebude možné jednoznačně určit všechny požadované údaje, nebudou akceptovány. Účastníci ve hře dávají souhlas k využití poskytnutých údajů pro marketingové účely MAGAZÍNU OKO. MAGAZÍN OKO se zavazuje neposkytovat kontaktní údaje dalším subjektům. Výhra není vymahatelná.

.

Vydavatel : Ing. Petr Šmíd