6 let s Kanceláří architektury města shrne výstava

Příspěvková organizace města Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV) působí ve městě již 6 let. Za svůj hlavní úkol považuje její tým zkvalitňování života ve městě. Pečuje o rozvoj Karlových Varů města, veřejných budov a prostranství, ale i o městský detail. K výročí založení této instituce bude možné ji navštívit během dne otevřených dveří, prohlédnout si shrnující výstavu její práce, ale také seznámit se se studentskými návrhy budoucích architektů a architektek. To vše už v pondělí 4. 3. 2024 od 15 hodin.

„Navštivte nás odpoledne 4. 3. v našem sídle na náměstí Dr. M. Horákové. Dveře Vám budou otevřeny od 15 do 17 hodin. K dispozici Vám bude celý tým KAMu, představíme Vám, na čem pracujeme a ukážeme Vám naši kancelář. Zajímá Vás konkrétní městský projekt? Chodíte kolem, ale vlastně nevíte, čím se KAM zabývá? Přijďte si s námi popovídat,“ zve veřejnost Karel Adamec, ředitel KAM KV.

Po 17. hodině pak proběhne zahájení dvou výstav. První z nich je venkovní expozice „6 let KAMu”, která ukáže výběr městských projektů za poslední rok. Druhou neméně zajímavou výstavou bude představení práce studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze, kteří měli v rámci své semestrální práce vypracovat návrh městské zástavby lokality Zahradnictví na Vyhlídce. Studenti své návrhy představí osobně. „Spolupráci s ateliérem Šestáková – Dvořák z Fakulty architektury ČVUT v Praze velmi vítáme, je zajímavé seznámit se s návrhy mladých architektů a nahlédnout, jak pohlížejí na budoucí rozvoj našeho města zvenčí,“ uvádí Petr Bursík, uvolněný člen Rady města Karlovy Vary, který má KAM KV ve své gesci.

Více informací o této a dalších plánovaných akcích jsou dostupné na webu www.kamkv.cz. Vstup na všechny akce je zdarma a není třeba se registrovat dopředu.

 

6 LET s KAMem – den otevřených dveří, výstava projektů a výstava studentů FA ČVUT

  1. 3. 2024

Dveře KAMu jsou Vám otevřené (15 – 17 hodin)

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM KV°) oslaví již brzy 6 let od svého založení. Oslavte toto výročí společně s námi. Navštivte nás v pondělí 4. 3. odpoledne v našem sídle na náměstí Dr. M. Horákové. Dveře Vám budou otevřeny od 15 do 17 hodin. K dispozici Vám bude celý tým KAMu, představíme Vám, na čem pracujeme a ukážeme Vám naši kancelář. Zajímá Vás konkrétní městský projekt? Chodíte kolem, ale vlastně nevíte, čím se KAM zabývá? Přijďte si s námi popovídat.

Výstava 6 let KAMu (v 17 hodin)

V 17 hodin společně zahájíme venkovní výstavu, která nese název “6 let KAMu”. Výstava představí vybrané projekty naší kanceláře za poslední rok. K vidění pak bude na náměstí Dr. M. Horákové kdykoli během dne až do konce dubna.

Výstava studentů ateliéru Šestáková–Dvořák (FA ČVUT)

Krátce po 17. hodině bychom Vám rádi představili práce studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze, kteří měli v rámci své semestrální práce připravit návrh lokality Zahradnictví na Vyhlídce. Studenti své návrhy představí osobně. Přijďte si vyslechnout, jak přemýšlejí mladí architekti a architektky a seznámit se s jejich návrhy.

Vstup na všechny akce je zdarma, není třeba se registrovat dopředu.
www.kamkv.cz

 

Kancelář architektury města Karlovy Vary

Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM) je organizace zabývající se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem. Důležitým úkolem KAM je komunikace s veřejností, náš tým se snaží být prostředníkem diskuse mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací. Bez fungování KAM by v městě chyběla dostatečná kontrola nad zásahy do veřejného prostoru a chyběla by dlouhodobá koncepce pro utváření a udržování obrazu města. KAM je institucí, která na vysoké úrovni zajišťuje tvůrčí činnosti v souvislosti s jeho rozvojem v oblasti urbanismu, architektury a územního plánování. KAM se snaží dát příležitost i mladým odborníkům, aby se zapojili do rozvoje města, a zlepšit informovanost veřejnosti s projekty, na kterých pracuje. Příspěvková organizace zahájila svou činnost dne 1. 3. 2018. Koncepční odborné pracoviště je v pavilonu D na náměstí Milady Horákové. Ředitelem KAM KV se v roce 2021 stal Ing. arch. Karel Adamec.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Strnadová Boukalová

PR a komunikace

www.kamkv.cz