Úspěšná škola – VOŠ, OA, SZŠ a JŠ v Klatovech

Vyšší odbornou školu, Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu a Jazykovou školu v Klatovech vyhledávají uchazeči různých věkových kategorií se zájmem o jazyky, sport a zdravotnické obory.

Na OA si mohou vybrat sportovní nebo jazykové zaměření. Zvýšená dotace tělesné výchovy pomáhá naší škole dosahovat významných pohárových úspěchů v okresních, krajských i republikových soutěžích. Zájemcům o studium jazyků na OA nabízíme studium tří volitelných jazyků. Všichni žáci studují anglický a německý jazyk a v jazykovém zaměření mají ještě možnost volby třetího jazyka, kdy si žáci mohou jako 3. studovaný jazyk vybrat mezi francouzštinou, portugalštinou nebo španělštinou. Studium jazyků je obohaceno o zahraniční exkurze. V letošním roce potěšíme uchazeče o studium. Otevíráme 3 TŘÍDY OBCHODNÍ AKADEMIE PRO 90 ŽÁKŮ.

Na SZŠ nabízíme obory praktická sestra, Zdravotnické lyceum, Kosmetické služby a Masér sportovní a rekondiční vyučované v moderně vybavených učebnách.

V rámci evropských projektů nabízíme dospělým celou řadu kurzů celoživotního vzdělávání. Maturanti u nás mohou pokračovat ve tříletém studiu na VOŠ v denní i kombinované formě oborů Bankovnictví nebo Účetnictví a daně.

Cizí jazyky mohou zájemci všech věkových kategorii studovat v různých kurzech na naší Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

Pro nejmenší děti ve věku od 2 do 6 let máme ještě volná místa v naší Školičce U Parku. Aktivity dětí jsou zde rozšířeny o výuku anglického jazyka. Pro vzdálenější uchazeče nabízíme možnost ubytování ve vlastním domově mládeže a stravování v přilehlé školní jídelně. Nabízíme také dietní stravování včetně bezlepkové diety.

Další informace na www.oakt.czwww.facebook.com/vosoaszs.

Ing. Soňa Rabušicová, ředitelka školy
VOŠ, OA, SZŠ a JŠ Klatovy