Tah průtahem. Veřejná diskuse za účasti odborníků i politiků se zaměří na plánovaný severojižní průtah Plzní

Současné vedení města se ve svém programovém prohlášení přihlásilo k dlouhodobému záměru realizovat tzv. severojižní průtah městem v původním rozsahu. Kromě úseku Sukova–Borská má být centrální stopa silnice I/27 v Plzni provedena i v úsecích Borská–Přemyslova a Přemyslova–Karlovarská. V rámci přednáškové a diskusní série Transformace města se ve středu 17. ledna 2024 od 18 hodin v kulturním centru Papírna Plzeň péčí spolku Pěstuj prostor uskuteční veřejná debata, během které budou o plánované dopravní stavbě a současném dopravním plánování diskutovat respektovaní mimoplzeňští odborníci i zdejší politici.

Může nová dopravní stavba významně snížit provoz na Klatovské a Karlovarské třídě i v sadech Pětatřicátníků? Jaké dopady bude mít na okolní území? A má význam připravovat zároveň realizaci průtahu i východního okruhu? Jaké zkušenosti mají s podobnými stavbami v Praze či v Karlových Varech? Jaké poučení si můžeme vzít z nové organizace dopravy v Bratislavě? Jakou roli mají dopravní systémy v dnešních městech? Nakolik je nutné plánovat dopravní stavby coby integrální součást organismu města? Jak se dnes vůbec plánuje doprava ve městech?

 

Nejen na tyto otázky bude odpovídat šestice panelistů. V samotném úvodu moderátor Petr Klíma, předseda pořádajícího spolku, přiblíží nejdůležitější aspekty záměru a připomene jeho veřejnou tematizaci z roku 2014, kterou v podobě výstavy a souvisejícího webu připravilo Centrum pro komunitní práci Západní Čechy. Následně dopravní inženýrka Tatiana Kratochvílová, 1. náměstkyně primátora Hlavního města SR Bratislavy, představí nedávné dopravní opatření na Vajanského nábřeží v Bratislavě, stejně jako další již uskutečněné změny organizace dopravy tamtéž. Její profesní kolega Marek Zděradička, toho času zástupce ředitele Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, pak naváže přiblížením současného nahlížení na dopravu ve městě coby komplexní fenomén. První blok pak uzavře architekt Karel Adamec, ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary. Ve své prezentaci se podělí o zkušenost, jak se žije s průtahem uvnitř města. Zároveň přiblíží debatu, která se v Karlových Varech v posledních letech vede nad alternativou k této dopravní stavbě.

 

Do diskusní části večera se kromě uvedených odborníků zapojí i náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar, jeho předchůdce ve funkci a zástupce dnešní opozice Michal Vozobule a ředitel Správy Plzeň Ředitelství silnic a dálnic ČR Miroslav Blabol.

Diskusi pořádá spolek Pěstuj prostor s podporou města Plzně a Ministerstva kultury ČR. Vstupné na akci činí 60,- Kč, vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na plzenskavstupenka.cz a GoOut.cz.

 

Událost na Facebooku: https://bit.ly/3Sk3EGv

 

 

Medailony odborníků:

 

Ing. Tatiana Kratochvílová

Dopravní inženýrka, která třicet let pracovala na různých dopravních pozicích v samosprávě, od správy komunikací, přes městské části až po hlavní dopravní inženýrku Bratislavy. Aktuálně zastává pozici 1. náměstkyně primátora Hlavního města SR Bratislava pro dopravu a místní poslankyně městské části Bratislava-Petržalka. Prosazuje řešení na principu udržitelné dopravy, pro zlepšení životního prostředí, zdraví a bezpečnost obyvatel.

 

Ing. Marek Zděradička

Dopravní inženýr, absolvent Fakulty dopravní ČVUT. V roce 2001 nastoupil na Útvar rozvoje hl. m. Prahy jako koncepční projektant. V současné době v nástupnické organizaci – v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy – působí jako zástupce ředitele pro odbornou činnost. V letech 2013–2016 vedl pracovní skupinu mobilita při přípravě aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy. Od roku 2011 řídil zpracování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a jejich aktualizací. Podílel se rovněž na přípravě Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí a dalších strategických rozvojových materiálů hlavního města.

 

Ing. arch. Karel Adamec

Architekt, absolvent Fakulty architektury VUT v Brně, spoluzakladatel skupiny BRNO five. Před nástupem do KAM KV° v roce 2018 spolupracoval s ateliérem GMP, který se specializuje na architekturu a průmyslový design. V Kanceláři architektury města Karlovy Vary se věnoval úkolům, které se týkají architektury, urbanismu a územního plánování; od roku 2021 ji vede jako ředitel.

 


Zdroj:

Lucie Pechmanová
pam.plzne.cz