Práce na dohodu – novela 2023

Dobrý den. Na internetu jsem četl, že by se pozice zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce měla zlepšit. Někteří zaměstnavatelé mi práci na dohodu nabízeli, ale nepřišlo mi to moc výhodné, tak jsem na to nepřistoupil. Změnilo se tedy něco?

ilustrační foto

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravovalo novelu zákoníku práce delší dobu a v médiích se proto objevovaly různé informace o navrhovaných změnách. Aktuálně návrh novely již schválila vláda, takže se z jejího znění dá vycházet. Důvodů novely je více, vedle transpozice některých evropských směrnic také zapracování aktuálních institutů, zejména práce na dálku či digitalizace pracovněprávní dokumentace a také dotazované problematiky dohod se zaměstnanci, tj. nejen dohody o provedení práce (DPP), ale i dohody o pracovní činnosti (DPČ).
Navrhováno je několik poměrně zásadních změn, jejichž cílem je zejména poskytnout zaměstnancům, vykonávajícím pro zaměstnavatele práci na základě DPP nebo DPČ vyšší míru ochrany. Jednou z hlavních změn je zavedení nároku na dovolenou, který by zaměstnancům na DPP a DPP měl vzniknout za obdobných podmínek, jako je tomu u pracovních poměrů, založených pracovní smlouvou. Kromě dovolené by těmto zaměstnancům měly vznikat i další nároky, zejména na ošetřovné, nárok na některé příplatky nebo také nárok na překážky v práci na straně zaměstnance. Pro zaměstnance na DPP a DPČ by měl být také zaveden institut přechodu na jinou práci, tj. možnost po určité době požádat o přechod z DPP nebo DPČ na pracovní smlouvu. Vyšší míra ochrany by měla být zaručena i v otázce ukončení pracovněprávního vztahu. Nicméně je otázkou, v jaké podobě bude nakonec novela schválena.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz