Božídarský kostel ožije „Gotickou malbou“

Kostel sv. Anny na Božím Daru bude od 1. července hostit výstavu kopií obrazů z období tzv. krásné gotiky. Jeden z nejkrásnějších pozdně barokních kostelů nejen v Krušných horách a druhý nejvýše položený v ČR se stane krušnohorskou galerií pro kopie obrazů mistra Theodorika a mistra Třeboňského oltáře.

Ladislav Čáslavský, autor výstavy „Gotická malba“, upřesňuje: „Práce na jednotlivých dílech trvaly zhruba 8 let. V loňském roce mohli výstavu shlédnout návštěvníci ve Žďáru nad Sázavou, který je také na seznamu památek UNESCO, stejně jako Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří. V kostele sv. Anny bude vystaveno celkem 15 děl, včetně kopie největšího gotického obrazu v České republice, kterým je votivní obraz arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi.“

Jaký je Váš vztah k Božímu Daru? „Od roku 1966 navštěvuji Boží Dar pravidelně, protože mým dalším velkým koníčkem je sport. Nedávno jsem na Boží Dar dokonce přivezl obraz datovaný do roku 1958, který se váže k Ježíškově stezce.“

Výstava bude otevřena denně od 1. do 31. července od 10 do 17 hodin zdarma.

Ladislav Čáslavský

Architekt, malíř, sportovec Ladislav Čáslavský absolvoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVÚT a jako projektant se podílel na stavbě první stanice pražského metra. Malování obrazů je jeho životní vášní, kromě sportování samozřejmě. S Božím Darem ho pojí právě jeho sportovní duch. Je vedoucím Němejcova Ateliéru K, jež sdružuje nepomucké umělce. Je držitelem ceny Křesadlo 2019.

 


Zdroj:

Formáčková Alena
Infocentrum, Boží Dar