Plzeňský kraj pomůže FN Plzeň s oslovením dárců krve

Vedení Plzeňského kraje se rozhodlo ve spolupráci s Městem Plzeň podpořit FN Plzeň v kampani zaměřené na získání dobrovolných dárců krve. „Víme, že se fakultní nemocnice potýká s nedostatkem krve a že zejména v období letních prázdnin je jí nejvíce potřeba. Rozhodli jsme se proto jít tomuto problému, jenž se dotýká nás všech, naproti a pomoci nemocnici oslovením možných dárců mezi pracovníky krajského úřadu a studenty našich středních škol,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Výzva pro získání nových dárců krve, aby darovali krev právě ve FN Plzeň, byla úředníkům krajského úřadu odeslána v úterý 13. června a ve středu 14. června, kdy je každoročně slaven Světový den dárců krve, odešla do středních škol. Osloveni byli nejen výzvou ale i formou anonymního dotazníku.

Informace o objednávacím systému a odběrovém místě naleznou na webových stránkách FN Plzeň: https://to.fnplzen.cz/cs/to_pro_darce.

Transfuzní oddělení v Plzni na Borech je nově zrekonstruované a nabízí tak větší komfort i samotným dárcům. Zároveň je nově možné se na odběry objednat online. Nový rezervační systém byl spuštěn začátkem loňského roku a dárcům je k dispozici rovněž moderní bistro plné kvalitních pochutin, které připravuje Oddělení léčebné výživy a stravování.

Stejně jako minulý rok, i letos chystá tým Transfuzního oddělení pro své klienty mnoho zajímavých akcí, a to jako poděkování dárcům pravidelným a prostřednictvím motivace pro dárce nové. „Ačkoli se to může zdát jako zavedené klišé, krev potřebujeme neustále. V jednom jediném okamžiku může být sklad plný a v druhém prázdný, proto jsou pro nás dárci, a zvlášť ti pravidelní, nesmírně důležití. Minulý rok jsme evidovali v registru 12 200 dárců, kteří darovali krev alespoň 1x v průběhu posledních 2 let. Mírný pokles jsme zaznamenali u prvodárců, těch bylo kolem 1 200,“ vysvětlila primářka Transfuzního oddělení MUDr. Petra Šlechtová, MBA.

Transfuzní oddělení FN Plzeň patří mezi největší transfuzní zařízení v České republice a zajišťuje celé spektrum činností související s transfuzní problematikou. Plní úkoly stanovené ministerstvem, směrnicemi a vedením nemocnice v souladu s legislativou, vyrábí transfuzní přípravky a provádí rutinní laboratorní vyšetřování. Poskytuje i zvlášť specializované služby v rámci kraje a dodává krev více nemocnicím. Jen za rok 2022 provedli zdravotníci necelých 22 000 odběrů.

 „Nejkritičtějšími měsíci jsou v krevních skladech každoročně vždy ty letní, zdejší tým ale musí být ve střehu prakticky po celý rok. Stále se dohání operativa z dob pandemie nebo odložená diagnostika tumorů, což zvyšuje nároky na krevní potřeby. Trvalý mírný nedostatek je zejména u negativních krevních skupin, krátkodobě ale i u těch pozitivních, proto bych rád vyzval všechny, kteří s první návštěvou otálejí, že se skutečně nemusí ničeho bát. Naopak, stanou se společně s ostatními pravidelnými dárci našimi hrdiny, kterým patří náš velký dík,“ dodal ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Pro zviditelnění a podporu dárcovství FN Plzeň, společně s městem Plzeň a Plzeňským krajem, v brzké době započnou společnou kampaň na podporu bezplatného darování krve pro záchrany lidských životů.


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz