Pestrá nabídka vzdělání nejen pro zdraví

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Klatovy přináší uchazečům širokou nabídku studijních oborů a dalších vzdělávacích aktivit.

Uchazeči z devátých tříd naplnili pro školní rok 2023/2024 na SZŠ všechny třídy maturitních oborů Praktická sestra, Zdravotnické lyceum, Kosmetické služby a Masér sportovní a rekondiční vyučované v moderně vybavených učebnách. Žáci oboru Praktická sestra absolvují praktickou výuku převážně v Klatovské nemocnici, a.s. Odborný výcvik oborů Kosmetické služby a Masér sportovní a rekondiční probíhá v našem nově zrekonstruovaném zařízení.

Na Obchodní akademii si uchazeči vybírali sportovní nebo jazykové zaměření. Zvýšená dotace tělesné výchovy celkem čtyři hodiny týdně se realizuje ve vlastní tělocvičně a dvou nových moderně vybavených hřištích, z nichž jedno má umělé osvětlení. Zájemcům o studium jazyků na OA nabízíme studium tří volitelných jazyků. Všichni žáci studují anglický a německý jazyk a v jazykovém zaměření mají ještě možnost volby třetího jazyka mezi francouzštinou, španělštinou a portugalštinou. Studium jazyků je obohaceno o exkurze do zahraničí a praxi v Mnichově v rámci projektu ERASMUS+, který byl opět úspěšně schválen. Absolventi Obchodní akademie snadno najdou uplatnění ihned po maturitě, ale díky kvalitní přípravě úspěšně pokračují na vyšších a vysokých školách ekonomického nebo humanitního směru.

 

Dále naleznete stručný přehled volných míst, která jsou vám ještě k dispozici od září 2023!

 

Máte maturitu nebo vás ještě čeká a chtěli byste pokračovat v novém školním roce ve studiu? Naše škola nabízí vám i dalším uchazečům o pomaturitní studium vzdělání na vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Bankovnictví nebo Účetnictví a daně v denní i kombinované formě studia. Dle mínění řady zaměstnavatelů z oblasti peněžnictví i podnikatelské sféry jsou pro ně naši diplomovaní specialisté přínosem. Během tříletého studia absolvují naši studenti 12 týdnů souvislé praxe u různých subjektů. Při ní si zaměstnavatel může dostatečně prověřit praktikanta, který se ve většině případů po absolvování studia stává jejich zaměstnancem. Zároveň si student v průběhu praxe ověří, zda jej tato práce naplňuje a chtěl by se jí i v budoucnu věnovat.

 

Přihlášku ke studiu mohou uchazeči zaslat do pátku 23. června 2023 (do 1. kola). Další kola přijímacího řízení se v případě nenaplnění konají v srpnu a v září. S přihláškou nemusí zájemce zasílat ověřenou kopii maturitního vysvědčení, originál maturitního vysvědčení stačí předložit při přijímacím řízení. Potvrzení od lékaře nepožadujeme. Přijímací zkoušky se nekonají, výběr se provádí podle průměrného prospěchu z maturitního vysvědčení. Kombinovaná forma studia probíhá zpravidla 1× za 2 týdny v pátek odpoledne od 12.00 do 17.30 h a v sobotu od 7.50 do 17.00 h.

Jazyková škola při VOŠ, OA a SZŠ v Klatovech má více než čtyřicetiletou tradici. Vyučují zde pouze plně kvalifikovaní učitelé cizích jazyků, pracuje se podle moderních učebnic s důrazem na komunikaci, nižší počet žáků v kurzech umožňuje individuální přístup ke každému z nich. Škola je vybavena moderní didaktickou technikou. Nabízí kurzy němčiny, angličtiny, španělštiny, francouzštiny různé pokročilosti, od úplných začátečníků až po velmi pokročilé. Škola má právo organizovat státní jazykové zkoušky základní úrovně z německého a anglického jazyka. Hlásit se k nim mohou i zájemci, kteří nejsou našimi žáky, rádi jim poskytneme potřebné informace. Absolvování našich kurzů je dobrou přípravou i ke složení jiných jazykových zkoušek, k přijímacím zkouškám na vysokou školu či k maturitě. Zápis do kurzů se koná opět od září letošního roku. Škola provádí zkoušky „Čeština pro cizince“ úrovně A2 určené žadatelům o trvalý pobyt v ČR.

 

Naši školu mohou navštěvovat zájemci různých věkových kategorií. Pro nejmenší děti ve věku od dvou do šesti let máme volná místa v naší Školičce U Parku. Fungování školičky zajišťují učitelky mateřské školky a žáci zdravotnického oboru. Jídlo je připravováno v přilehlé školní jídelně a skladba jídelníčku je průběžně konzultována s pediatrem. Kapacita školičky je 20 dětí.
Pro vzdálenější uchazeče nabízíme možnost ubytování ve vlastním domově mládeže nacházejícím se v klidném prostředí s rozlehlou zahradou a stravování v přilehlé školní jídelně. Nově nabízíme také dietní stravování včetně bezlepkové diety, a to ve spolupráci s praktickým lékařem pro děti a dorost.

Rádi se s vámi setkáme při jakémkoliv studiu. Podrobnější informace naleznete na našich internetových stránkách (www.oakt.cz) a na facebooku (www.facebook.com/vosoaszs). (PI)