Nejnovější poznatky z výzkumu rakoviny pod gotickou střechou: mezinárodní konference přivede vědce na Novoměstskou radnici

Tým vědců pod vedením špičkového světového odborníka v oboru nádorových onemocnění profesora Kariho Hemminkiho pracuje v Biomedicínském centru plzeňské lékařské fakulty v rámci projektu ERA Chair „Chaperon“. Své nejnovější poznatky budou sdílet spolu s dalšími vědci na mezinárodní konferenci Current Understanding of Colorectal and Pancreatic Cancers (Současný stav poznání rakoviny tlustého střeva a slinivky břišní), kterou fakulta pořádá spolu s Ústavem experimentální medicíny Akademie věd ČR ve dnech 29. a 30. května 2023 v pražské Novoměstské radnici.

Konference je věnována nejvýznamnějším otázkám výzkumu nádorů dvou částí trávicího traktu – kolorekta a slinivky břišní. Vystoupí zde renomovaní mezinárodní přednášející, kteří se budou zabývat různými aspekty těchto onemocnění – epidemiologií (tj. studiem výskytu a rozšíření těchto onemocnění mezi obyvatelstvem), genetikou a epigenetikou (studiem změn v dědičných informacích, které jsou způsobeny prostředím, stravou, stresem apod.), mikrobiomem, a v neposlední řadě také léčbou těchto závažných chorob.

„Západní Čechy patří k regionům s největším počtem výskytu rakoviny tlustého střeva, slinivky břišní a konečníku. I to je jeden z důvodů, proč se výzkum v našem Biomedicínském centru ubírá tímto směrem,“ uvedla mluvčí fakulty Barbora Černíková.

Hlavními organizátory konference jsou Kari Hemminki, M.D., Ph.D., vedoucí ERA Chair projektu Chaperon na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy, kde zároveň vede Laboratoř translační genomiky nádorových onemocnění, a MUDr. Pavel Vodička, CSc., DrSc., vedoucí Oddělení molekulární biologie nádorů Ústavu experimentální medicíny AV ČR a pracovník Laboratoře translační genomiky nádorových onemocnění v Plzni.

Profesor Kari Hemminki je emeritním profesorem a vedoucím oddělení v Německém centru pro výzkum rakoviny (Deutsches Krebsforschungszentrum – DKFZ) v Heidelbergu. Dr. Hemminki, původem z Finska, je špičkou v oboru epidemiologie a genetiky mnoha typů nádorových onemocnění. „Rekordní výskyt kolorektálního karcinomu nebyl jediným důvodem, proč jsem se rozhodnul přesunout své výzkumné aktivity do Plzně, ale rozhodně tomu napomohlo, že jsem věděl o plzeňských biobankách, v nichž jsou uložené vzorky od onkologických pacientů,“ říká Kari Hemminki. „Náš výzkum jsme tak mohli orientovat na místní zdroje.“

Od začátku projektu již jeho výzkumný tým publikoval více než 80 vědeckých článků. K nejvýznamnějším výstupům zatím trochu paradoxně patří dvě studie zaměřené na v tuzemsku mnohem vzácnější hepatocelulární karcinom. Zmíněná dvojice článků odhalila souvislost průběhu tohoto onemocnění s infiltrací různých typů imunitních buněk do nádoru a jeho okolí v kombinaci s genetickými mutacemi nádorových buněk. To může pomoci k vývoji nových „skórovacích“ systémů umožňujících lepší řízení a individualizaci léčby. „Soubor vzorků a pacientů s kolorektálním karcinomem dostupný v Plzni je natolik rozsáhlý, že na studiích s tímto zaměřením stále pracujeme. Publikace cílené na řídčeji se vyskytující hepatocelulární karcinom tak byly hotové a publikované dříve,“ vysvětluje zdánlivý rozpor v zaměření studií profesor Kari Hemminki.

Slavnostního zahájení konference se ujme prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka Univerzity Karlovy, spolu s dalšími významnými hosty – prof. RNDr. Evou Zažímalovou, CSc., dr.h.c., předsedkyní Akademie věd ČR, prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., MHA, děkanem Lékařské fakulty UK v Plzni, a Ing. Janem Topinkou, CSc., DrSc., předsedou Rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Jednacím jazykem konference je angličtina. Vedle přednáškových sekcí poskytne konference platformu také pro mladé výzkumníky, kteří budou moci prezentovat formou posterů a diskutovat o svém výzkumu.

Hlavní myšlenkou projektů „ERA Chair“ je přivést na univerzity a výzkumné instituce vynikající vědce a tím i světovou úroveň know-how ve výzkumu. Působení těchto projektů probíhá ve dvou rovinách – přítomnost špičkového výzkumníka na pozici „ERA Chair“ jednak umožňuje přilákat, udržet a zvýšit kvalitu lidských zdrojů a jednak provést v instituci strukturální změny nezbytné k dosažení excelence. Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy byla v roce 2019 jedním z pouhých čtyř úspěšných žadatelů v ČR o tento grant ve výzvě Horizont 2020. V navazující výzvě Horizont Europe získala ČR pět grantů, celkově tedy je v republice 9 těchto prestižních pozic.

Více informací včetně seznamu přednášejících na www.cucap.cz (stránky v AJ)


Zdroj:

Ing. Barbora Černíková

www.lfp.cuni.cz