Slavnosti svobody vrcholily v Plzni u pomníku “Díky, Ameriko!”

V sobotu 6. května 2023 vyvrcholily za účasti hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a jeho prvního náměstka Petra Vanky, pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti, vzpomínkovým aktem u pomníku “Díky, Ameriko!” letošní Slavnosti svobody v Plzni.

Tradiční pietní vzpomínky k oslavě osvobození města Plzně americkou armádou se i letos zúčastnili představitelé Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu, velvyslanectví USA a Belgie, města Plzně a celá řada domácích i zahraničních hostů společně se stovkami diváků.

„Je bohužel smutnou skutečností, že přímých účastníků II. světové války – veteránů i pamětníků – ubývá. Vloni jsme tady u památníku ‚Díky Ameriko!‘ vzpomínali na Earla Ingrama, příslušníka 2. pěší divize generála George Pattona, a na stíhacího pilota  Mariona Kirkhama, kteří by se letos dožili 100 let. Bývali aktivními účastníky oslav. Náš svět bohužel v březnu opustil i další jejich vrstevník – příslušník československého letectva ve Velké Británii Emil Boček,“ řekl během svého proslovu při vzpomínkovém aktu hejtman Rudolf Špoták a dodal: „My ale na své hrdiny nezapomínáme.  Snad více než dříve si uvědomujeme, že odkazem těch, kteří padli, abychom my mohli svobodně žít, je nezapomínat na historická fakta a události včetně jejich důsledků.  Měli bychom být v přítomnosti i budoucnosti aktivní a čelit zlu v kterékoli podobě. To poslední, ruskou agresi na Ukrajině, dnes prožíváme autenticky, a díky médiím a snaze pomoci válkou postiženým lidem doslova v přímém přenosu. Slova, jako je pomoc a spojenectví nabyly opět nových rozměrů.“

Akcentoval také důležitost spojenectví a hrdost na účast našich vojáků za jejich účast v zahraničních misích. „Mějme na paměti, že svoboda a demokracie nejsou bez našeho přičinění na věky,“ zdůraznil hejtman R. Špoták.

Pomník osvobození Plzně americkou armádou má dlouhou historii datující se až do doby těsně po válce. Současný monument byl odhalen 6. května 1995. Je to kolektivní dílo, autorem kruhové desky s nízkým reliéfem Evropy, na které jsou vyznačeny hlavní směry postupu jednotek americké armády s jejich označením, je František Bálek. Dva žulové pylony s nápisy byly vytvořeny podle návrhu architekta Jana Soukupa.


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz