Noví strážníci složili slib

Šest nových strážníků složilo v pondělí 24. dubna 2023 slib za účasti člena Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiřího Winkelhöfera. Z jeho rukou a rukou velitele městské policie Ing. Petra Nováčka si slavnostně převzali osvědčení pro výkon služby strážníka a služební odznaky. Samotný akt proběhl v prostorách velitelství městské policie v Perlové ulici.

Před tím však museli všichni novopečení strážníci úspěšně složit náročnou zkoušku z odborné způsobilosti u komise Ministerstva vnitra ČR, která je nezbytná pro výkon jejich budoucího povolání.

„Je mi ctí přivítat nové posily Městské policie Plzeň. Gratuluji jim ke složení náročné zkoušky. Noví strážníci se nyní budou společně se svými kolegy podílet na zajišťování veřejného pořádku a větší bezpečnosti našich občanů. Přeji jim, aby se jim ve službě líbilo a dařilo,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer.

„Před pár týdny jsem tady stál stejně jako vy. Chtěl bych Vám poděkovat za svědomitou přípravu ke zkouškám z odborné způsobilosti. Přál bych si, aby se Vám nadále profesně dařilo a zvládali jste veškerá úskalí, která tato profese přináší. Do zaměstnání  jste přicházeli vždy s úsměvem a stejně tak šťastni se  vždy vraceli i  domů k rodině a svým přátelům. Práce, kterou jste si vybrali je služba veřejnosti, je náročná, zároveň rozmanitá a především smysluplná“, uvedl velitel Městské policie Plzeň Petr Nováček.

Závěrem upozorňujeme, že Městská policie Plzeň provádí intenzivní nábor nových uchazečů o pracovní pozici strážníka. V současné době je například poskytován náborový příspěvek ve výši 100 000 Kč, ale i celá řada dalších velmi zajímavých zaměstnaneckých benefitů. Bližší informace najdete na https://www.mpplzen.cz/aktuality/lang_72/stan-se-straznikem-v-plzni.aspx, popřípadě rovnou kontaktujte personální oddělení MP Plzeň.


Zdroj:

Pužmanová Jana
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň
www.mpplzen.cz