Lékařská fakulta v Plzni zve na Den otevřených dveří

Zájemci o studium medicíny si budou moci prohlédnout nejnovější kampus v republice.

Centrem Dne otevřených dveří Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy bude ve středu 25. 1. nová sedmipodlažní budova, jejíž dostavbou se na podzim otevřel kompletní moderní kampus pro výuku medicíny. Pro budoucí studenty jsou připraveny komentované prohlídky špičkově vybavených učeben, laboratoří, pitevny, knihovny či simulačního centra. Chybět nebude ani přednáška o studiu a informace k přijímacím zkouškám. Na stanovištích, která pro své budoucí kolegy chystají studenti, bude možné si na vlastní kůži vyzkoušet praktické dovednosti.

Univerzitní medicínské centrum v aleji Svobody na Lochotíně těsně sousedí s plzeňskou fakultní nemocnicí a budoucí lékaři zde na jednom místě najdou vše potřebné k náročnému studiu. Hlavním cílem Dne otevřených dveří je pomoci uchazečům zvážit, zda je pro ně medicína skutečně tím pravým oborem. S průběhem studia je proto seznámí přednáška studijního proděkana, která se uskuteční v Zelené posluchárně ve dvou časech, od 9:00 a od 12:00 hodin (identická přednáška v oba časy).

V krásných prostorách nové budovy Univerzitního medicínského centra, nejnovějšího v České republice, se Den otevřených dveří uskuteční poprvé. Pro zájemce se od 10 hodin otevřou dveře vybraných pracovišť a komentované prohlídky je zavedou do moderních laboratoří a učeben. Ústav anatomie představí pitevnu, anatomické preparáty a modely a také interaktivní anatomický stůl. V Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví si zájemci prohlédnou novou zátěžovou laboratoř či ambulanci pro prohlídky sportovců. Navštíví také špičkovou odbornou knihovnu, jejíž služby jsou daleko širší, než knižní výpůjčky. Prohlédnou si studovny, relaxační zóny, menzu či fakultní kavárnu.

Studentské spolky, které na fakultě působí, Medicus Pilsensis, IFMSA, Life Saving Support a Sdružení studentů stomatologie, si pro uchazeče připravily mimo jiné ukázky vyšetření na anatomických modelech pacientů, základů resuscitace s využitím defibrilátoru nebo správné hygieny dutiny ústní.

Zástupci studijního oddělení nabídnou kromě praktických rad také modelové otázky k přijímacím zkouškám a provedou uchazeče krok za krokem přijímacím procesem. „Zájem o studium všeobecného i zubního lékařství na plzeňské fakultě již řadu let několikanásobně převyšuje počet přijímaných studentů. Uchazeče čeká přijímací zkouška, kterou budou skládat v červnu formou písemných testů z fyziky, chemie a biologie. O přijetí na fakultu pak rozhodne počet získaných bodů,“ říká Martina Buriánková, vedoucí studijního oddělení fakulty. Studenti s vynikajícím prospěchem mohou požádat o přijetí bez přijímacích zkoušek, avšak pouze u programu Všeobecné lékařství.

Den otevřených dveří Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy 2023

středa 25. ledna 2023, 9:00 – 14:00 hod

Lékařská fakulta UK v Plzni, alej Svobody 76, Plzeň

Vzhledem k omezeným možnostem parkování v kampusu doporučují organizátoři využít MHD. 

Program:

9:00 a 12:00 Přednáška o studiu – Zelená posluchárna

10:00 – 14:00 Komentované prohlídky:

 

Ústav mikrobiologie

 • kultivační laboratoře
 • laboratoře molekulární biologie
 • mikroskopická laboratoř

 

Ústav histologie a embryologie

 • ukázky mikroskopických preparátů
 • výukové prostory s mikroskopy
 • vyfoťte si preparát přes Wi-Fi kameru

 

Ústav anatomie

 • pitevna
 • anatomické preparáty a modely
 • interaktivní anatomický stůl Anatomage

 

Středisko vědeckých informací – knihovna

 • studijní a relaxační zóny
 • selfchecky, infokiosky
 • skupinové a individuální studovny
 • ukázka vybraných e-zdrojů

 

Ústav hygieny a preventivní medicíny

 • výuková kuchyně a tělocvična
 • vyšetření složení těla
 • ukázka screeningu aterosklerózy

 

Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví

 • zátěžová laboratoř
 • ambulance pro prohlídky sportovců

 

Ústav lékařské chemie a biochemie

 • studentská biochemická laboratoř
 • zahraj si na alchymistu
 • přečti tajnou zprávu
 • vyčaruj z vody víno
 • vytáhni z fixy duhu

Registrace na Den otevřených dveří (nepovinná): https://lfp.cuni.cz/sekce/480-den-otevrenych-dveri.html


Zdroj:

Ing. Barbora Černíková

lfp.cuni.cz