Váleční veteráni z Plzeňského kraje přebrali ocenění

U příležitosti blížícího se Dne válečných veteránů předal hejtman Rudolf Špoták ocenění za účast na mírových misích veteránům z Plzeňského kraje. Těchto osm mužů se v roce 1992 zúčastnilo prvních mírových misí tehdejších jednotek Československé armády – mise UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie.

Váleční veteráni v tehdejší ČSFR byli připravováni na misi OSN do Kambodži. Mladí vojáci ale s ohledem na občanskou válku v bývalé Jugoslávii byli v roce 1992 vysláni jako první prapor Československé armády na mírovou misi na Balkán pod názvem UNPROFOR (United Nations Protection Force). Jejich úkolem bylo na místě vybudovat od píky základny, pozorovací místa a provádět kontrolní činnost. Zabezpečovali také humanitární činnost a doprovody konvojů. „Mladí vojáci byli ve zcela neznámém prostředí zmítaném občanskou válkou. Poprvé v životě se ocitli tváří v tvář vypáleným domům, vystrašeným lidem a střelbě. Učili se mnoho věcí za pochodu. Armáda v té době měla pramálo zkušeností s působením takových jednotek v zahraničí. Díky takovým lidem má Česká republika dobré jméno a stala se pro spojence plnohodnotným partnerem. Za to patří všem účastníkům zahraničních misí velký dík,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, který v letošním roce navázal na tradici ocenění válečných veteránů. Zakladatelkou tohoto ceremoniálu je jeho předchůdkyně Ilona Mauritzová.

U příležitosti Dne válečných veteránů obdržel hejtman Rudolf Špoták Pamětní medaili Krajského vojenského velitelství Plzeň z rukou ředitele KVV Plzeň plk. gšt. Milana Sklenáře jako poděkování za spolupráci a podporu vojenských tradic v Plzeňském kraji.

Medailonky – ocenění válečných veteránů

kapitán František KŘÍŽ

Vystudoval Vojenskou střední odbornou školu v Martině – dělostřelecký obor. V průběhu vojenské kariéry sloužil u vojenských útvarů pozemních sil a na Generálním štábu Armády České republiky. V dubnu 1992 byl nasazen do mírové mise UNPROFOR na území dnešního Chorvatska. I další nasazení v zahraničních operacích bylo na Balkáně: UNPROFOR (1993-1994), SFOR v Bosně a Hercegovině (1996-1997) a KFOR v Kosovu (2000 – 2001 a 2003). Vojenskou kariéru skončil v roce 2004 u 2. mechanizované brigády Písek. Po odchodu do zálohy působil v oblasti krizového a bezpečnostního managementu v České republice i v zahraničí. V současnosti pracuje na Městském úřadě v Horažďovicích.

 

poručík Bc. Vlastimil BRUNÁT

Vystudoval Vojenskou střední odbornou školu leteckou v Prešově. Vzdělání si dále rozšířil studiem na Univerzitě obrany Brno. V průběhu vojenské kariéry sloužil u útvarů vzdušných i pozemních sil a ve vojenských správních úřadech. V dubnu 1992 byl nasazen do mírové mise UNPROFOR na území dnešního Chorvatska. I další nasazení poručíka Brunáta v zahraničních operacích bylo spojené s Balkánem: mise UNPROFOR a UNCRO v Chorvatsku (1995), mise KFOR v Kosovu (2002) a mise Althea v Bosně a Hercegovině (2005-2006).  Vojenskou kariéru skončil v roce 2016 u 142. praporu oprav v Klatovech. U stejného útvaru v současnosti pracuje jako občanský zaměstnanec.

 

nadpraporčík Jaroslav CEPERKO

Vystudoval Vojenskou střední odbornou školu zdravotnickou v Žilině. Jako zdravotník a letecký záchranář sloužil u řady vojenských útvarů pozemních i vzdušných sil a vojenského zdravotnictví. V dubnu 1992 byl nasazen do mírové mise UNPROFOR na území dnešního Chorvatska. V UNPROFORu sloužil ještě v letech 1994 – 1995. Následovalo nasazení v zahraničních operacích ISAF v Afghánistánu (2002-2003) a Enduring Freedom v Iráku (2003). Vojenskou kariéru skončil v roce 2017 v Centru letecké záchranné služby v Líních. V současnosti pracuje ve společnosti Čistá Plzeň.

 

praporčík Aleš VRANOVSKÝ

Vystudoval Vojenskou střední odbornou školu v Martině – ženijní obor. V průběhu vojenské kariéry sloužil jako ženista, letecký záchranář a instruktor u vzdušných sil. Většina jeho kariéry je spojena s vojenským letištěm Líně. V dubnu 1992 byl nasazen do mírové mise UNPROFOR na území dnešního Chorvatska. V roce 2019 byl nasazen v misi MFO na Sinajském poloostrově. Vojenskou kariéru skončil v roce 2019 u 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely a poté se stal vojákem v aktivní záloze. V současnosti pracuje jako občanský zaměstnanec u letecké záchranné služby v Líních.

 

praporčík Zdeněk JURIS

Vystudoval Vojenskou střední odbornou školu protivzdušné obrany v Liptovském Mikuláši. V průběhu vojenské kariery sloužil u vojenských útvarů radioelektronického boje, výcvikové základny mírových sil, pozemních a vzdušných sil. Byl také leteckým záchranářem a instruktorem. V dubnu 1992 byl nasazen do mírové mise UNPROFOR na území dnešního Chorvatska. Na Balkáně sloužil ještě jednou v misi UNPROFOR (1993-1994) a v misi IFOR v Bosně a Hercegovině (1996). Vojenskou kariéru ukončil v roce 2012 u 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely. V současnosti pracuje u Městské policie v Plzni.

 

praporčík Štefan PÁLOVICS

Vystudoval Vojenskou střední odbornou školu spojovacího vojska v Novém Městě nad Váhom. V průběhu vojenské kariéry sloužil ve spojařských a technických funkcích u vojenských útvarů pozemních a vzdušných sil. V dubnu 1992 byl nasazen do mírové mise UNPROFOR na území dnešního Chorvatska. Vojenskou kariéru ukončil v roce 2008 u Letecké záchranné služby v Líních. V současnosti pracuje ve Fakultní nemocnici Plzeň.

 

praporčík Roman ŘEZNÍK

Vystudoval Vojenskou střední odbornou školu v Nitře – obor tankový a automobilní. V průběhu vojenské kariéry sloužil v technických funkcích u pozemních a vzdušných sil. V dubnu 1992 byl nasazen do mírové mise UNPROFOR na území dnešního Chorvatska. I druhé nasazení v zahraniční operaci bylo na Balkáně – mise SFOR na území Bosny a Hercegoviny (1999-2000). Vojenskou kariéru ukončil v roce 2010 u 25. protiletadlové raketové brigády Strakonice. V současnosti pracuje u společnosti Koupelny Šota v Klatovech.

 

četař Pavel MAJERČÁK

V roce 1988-1989 absolvoval vojenskou základní službu. Do československých a poté českých jednotek mírových misí v bývalé Jugoslávii se mohli přihlásit i vojáci v záloze. Toho Pavel Majerčák využil a v dubnu 1992 byl proto vyslán do mírové mise UNPROFOR na území dnešního Chorvatska. Stejným způsobem byl nasazen i do další mise UNPROFOR a UNCRO (1994-1996) a mise SFOR na území Bosny a Hercegoviny (1997-1998). V roce 2002 stal profesionálním vojákem a sloužil u palebných jednotek dělostřelectva a v logistice. V roce 2008-2009 byl nasazen v misi KFOR v Kosovu. V současnosti slouží u 13. dělostřeleckého pluku Jince.

Od roku 1989 padlo na mírových misích v zahraničí celkem 30 vojáků z ČR, 2 byli z Plzeňského kraje. Byli to podprap. in memoriam Nikolaj Martynov (3. 5. 2007) a štb. prap. in memoriam Patrik Štěpánek (5. 8. 2018).


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz