Odepření výpovědi svědkem

Dobrý den, byla jsem pozvaná k soudu, abych vypovídala jako svědek. Týká se to mého bývalého partnera, který měl nějaké problémy v době, kdy jsme spolu žili. V předvolání se píše, že se k soudu musím dostavit, nebo mě mohou i nechat předvést. Je tam i poučení, že nemusím vypovídat, ale moc tomu nerozumím. K soudu tedy musím, ale nechtěla bych o bývalém partnerovi nic říkat, protože spolu máme dítě. Můžete mi poradit?

ilustrační foto

 

Dobrý den, předpokládám, že se jedná o trestní řízení, které se řídí zákonem č. 141/1961 Sb., trestním řádem. Obecně podle ustanovení § 97 platí, že každý je povinen na předvolání se dostavit a vypovídat jako svědek o tom, co je mu známo o trestném činu a o pachateli nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení. Platí také, že předvolaný svědek, který se bez dostatečné omluvy k soudu nedostaví, může být předveden.

V ustanovení § 100 je ale také zakotveno právo svědka odepřít výpověď. Podle odst. 1. má takové právo pokud je příbuzný obviněného, tedy osoby, v jejíž věci byl předvolán, a to v pokolení přímém, nebo jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel a druh. Podle odst. 2. pak je svědek oprávněn též odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.

Podle soudní judikatury se za poměr rodinný nebo obdobný považuje i situace Vámi popisovaná, tedy ukončený partnerský vztah, ale společný potomek. Z tohoto důvodu máte právo výpověď odepřít a soud by takový důvod odepření výpovědi měl akceptovat.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz