Nové Sedlo, Vojtanov, Poustka. Zástupci kraje pokračují ve výjezdech do obcí

Hejtman Petr Kulhánek a krajský radní Vít Hromádko opět zamířili do měst a obcí Karlovarského kraje. O plánech do budoucna, opravách silnic, zajištění dopravní obslužnosti i o zkušenostech ze spolupráce s policií jednali v Novém Sedle, Vojtanově a v Poustce.

V Novém Sedle přivítala představitele kraje starostka Věra Baumannová končící ve své funkci. Informovala je o tom, že město  od roku 2014 vložilo do investic na svém území 423 milionů korun včetně vybudování průmyslové zóny. Ve městě je 17 hřišť pro děti a buduje se cyklostezka směrem od Chodova přes Nové Sedlo do Lokte. „Rád jsem slyšel, že město má zajištěnou zdravotní péči a přesto, že chybí lékárna, městský úřad již osm let dováží léky především pro seniory, kteří by se jinam nedostali. Nové Sedlo má také svou vlastní městskou policii, která udržuje bezpečí a klid ve městě a pořádá i preventivní akce pro školáky a předškoláky. Paní starostce proto patří velké poděkování, protože se léta starala o to, aby se město rozvíjelo, umělo získat dotace a bylo soběstačné,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek. Nyní se v Novém Sedle buduje nová hráz nádrže Malá Anna, druhá nádrž Velká Anna slouží místním ke koupání i procházkám.

Ve Vojtanově řešili zástupci kraje se starostou Jiřím Maříkem mimo jiné problematiku křižovatky silnice z Vojtanova do Chebu a silnice na Aš. „Pro tento úsek je dlouhodobě vypracovaná nová bezpečnější varianta mimoúrovňové křižovatky, kterou by mělo nechat provést Ředitelství silnic a dálnic ČR. Proberu tento plán s ředitelem územního pracoviště ŘSD, abychom měli přesnou informaci, kdy se počítá se zahájením stavby,“ řekl hejtman. Mluvilo se také o místní prodejně, která je v pronájmu. Na její podporu může obec využít krajskou i státní dotaci. „Letos došlo v rámci ministerského programu program Obchůdek 2021+ k navýšení alokace pro jednotlivé kraje, celková částka je nyní 4 miliony korun. Jednotliví žadatelé mohou dostat na provoz vesnické prodejny až 130 tisíc korun, žádosti bude možné podávat od ledna příštího roku,“ vysvětlil krajský radní Vít Hromádko. Obec se také potýká s problémem chybějící čistírny odpadních vod, z toho důvodu se ještě bude prověřovat možnost dotace z krajského programu  drobných vodohospodářských staveb.

Poslední zastávkou na cestě do obcí se stala Poustka u Františkových Lázní. Starosta Jan Ryba představil hejtmanovi a krajskému radnímu plán přestavby centra obce, kde by měla vzniknout nová náves s kašnou, obecní úřad by získal nové zastřešení, vzniklo by parkoviště i nový chodník. Ocenil zároveň nově nastavený systém čerpání dotací z krajského Programu obnovy venkova. Společně pak mluvili o  nutné změně jízdního řádu ranního školního autobusu, který sváží děti do škol ve Františkových Lázních a v Chebu, kam se ale školáci nedostanou včas. „Propojíme vedení obce s naším ředitelem integrovaného dopravního systému, aby došlo k úpravě a děti jezdily do školy bez zpoždění,“ přislíbil hejtman. Kraj také pomůže zkontaktovat dopravního specialistu kvůli přetěžované silnici v Ostrohu, kudy projíždějí těžké zemědělské stroje a ničí nedávno opravenou komunikaci. Poustku kraj taktéž zařadí na seznam bílých míst, kde je špatné pokrytí signálem mobilních operátorů. Pracovní cestu do Poustky zakončili zástupci kraje prohlídkou hradu Seeberg, jenž navštíví ročně 25 tisíc návštěvníků, a kostela sv. Wolfganga.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz