Beseda pro studenty středních škol v rámci výměnného pobytu ERASMUS

Dne 11.10. 2022 byla uskutečněna beseda pro studenty v rámci výměnného studijního pobytu ERASMUS „Yolo but Mollo“. Účastnili se studenti a učitelé z Itálie, Rumunska, Severní Makedonie, Turecka a Francie. Přednáška byla zaměřena především na téma „Kyberšikana“ očima Městské policie Plzeň. Lektorem byl Bc. Pavel BERÁNEK, MBA, Vedoucí odboru analýzy a prevence kriminality Městské policie Plzeň. Celý workshop byl realizován v anglickém jazyce.  Akce se konala v hotelu TREND v Kovářské ulici. Koordinátorem celého programu byl Ing. Bogdan Yablinskiy, kterému tímto velmi děkujeme za pozvání.


Zdroj:

Bc. Andrea Vlčková DiS.

Metodik prevence kriminality

Web: www.mpplzen.cz