Kemp pro talentovanou mládež

Městská policie Plzeň (dále MP Plzeň) uspořádala prezentační den pro Střední odborné učiliště elektrotechnické. V rámci „Kempu pro talentovanou mládež“, byla možnost shlédnout činnost psovoda MP Plzeň nebo byla realizovaná ukázka nové čtyřkolky. Studenti rovněž shlédli ukázku vozidla určeného na měření rychlosti či se seznámili s vybavením odchytového vozidla. Smyslem této akce bylo seznámit děti a mládež s činností strážníků, zpestřit jim předprázdninové dny a případně motivovat dospívající mládež k výběru budoucího povolání.


Zdroj:

Bc.Andrea Vlčková, DiS.
Metodik prevence kriminality

www.mpplzen.cz