Ručičky kraje oživily nádvoří úřadu

Prezentace dovedností žáků a studentů technických a přírodovědných oborů škol a učilišť v Plzeňském kraji pod názvem Ručičky kraje se již posedmé uskutečnila na nádvoří krajského úřadu v Plzni. Celkem 24 stánků s ukázkami výrobků zaplnilo nádvoří úřadu, kam přišla tisícovka žáků základních škol, aby si mohli vyzkoušet jednotlivé obory na vlastní kůži. Vidět mohli návštěvníci akce také automobil Tatra, který sestavovali studenti z Plzně a jezdí v terénu.

Tradiční akce na podporu technického vzdělávání se i letos konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka. Slavnostního zahájení covidem odložené akce se zúčastnili také ostatní členové krajské rady.

„Budoucnost v technice i rukodělném řemesle je nad slunce jasná, proto se snažíme různou formou přilákat žáky základních škol a jejich rodiče na taková místa, kde si mohou řemeslo i techniku osahat. Více než dvacítka stánků s možností naživo vidět a hlavně vyzkoušet si výrobky kovářů, řezbářů nebo si zkusit robotickou ruku podávající nápoj či školní bankomat, to jsou unikátní šance přičichnout k řemeslu. A hlavně se pro něj rozhodnout,“ říká radní pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Ve stáncích byly ukázky činnosti robotického pracoviště s podáváním nápoje, dronů, svářecího trenažéru, výrobky 3D tiskáren, naprogramovaná autíčka, školní bankomat vytvořený a naprogramovaný žáky školy, auto sestavené dvěma žáky školy ze stavebnice, ve kterém se mohou návštěvníci akce projet, stavebnice elektronického blikače s akustickým signálem a novinkou byl v letošním roce domeček pro panenky s chytrými prvky jako automatické zhasínání světla a změna barvy. Domů si pak mohly děti ze základních škol odnést např. vlastnoručně vyrobený přívěsek s logem školy.

Automobil TATRA

U příležitosti akce byl vystavován automobil TATRA, který v rámci vzdělávacího projektu Tatra do škol sestavili žáci krajské střední školy. Zmíněný projekt probíhal v roce 2021 ve Střední průmyslové škole dopravní, Plzeň. Žáci oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Autotronik měli možnost sestavit nákladní vozidlo TATRA, které bylo následně uvedeno do provozu a slouží Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje v terénu.

Plzeňský kraj realizuje projekt Tatra do škol také letos. Částkou 2,5 mil. Kč podporuje letošní druhý ročník projektu. Zapojeni jsou žáci SPŠ dopravní Plzeň, SŠ Rokycany a SŠ Kralovice.

V dubnu již žáci absolvovali se svými učiteli odborného výcviku školení v servisní škole v Kopřivnici a byla přivezena rozložená Tatra ve formě stavebnice do prostor SPŠ dopravní Plzeň v Plzni-Křimicích. Poté začala pod dozorem učitelů samotná stavba vozu vyškolenými žáky oboru Mechanik opravář motorových vozidel a Autotronik. Sestavené nákladní vozidlo TATRA bude i tentokrát sloužit v terénu SÚS PK.


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz