Ministr zdravotnictví představil plán rozvoje onkologické léčby v Karlovarském kraji

Na jednání o budoucnosti onkologické léčby v Karlovarském kraji přijel v tomto týdnu do regionu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Společně s představiteli České onkologické společnosti a Fakultní nemocnice v Plzni představil zástupcům kraje, starostům i odborné veřejnosti plán na podporu dobudování a vybavení onkologických center v karlovarské a chebské nemocnici a vizi budoucího samostatného Komplexního onkologického centra Karlovarského kraje (KOC).

„Máme jasný plán a strategii, na které jsme se shodli s Českou onkologickou společností, s profesorem Jindřichem Fínkem, přednostou Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni, i se zástupci kraje a nemocnic. Do konce letošního roku se musí kraj s ministerstvem pobavit o prioritách obou nemocnic v Karlových Varech a v Chebu, o hardwaru, kterým je třeba onkologická pracoviště vybavit. To, co já mohu zajistit, je finanční podpora na kvalitní přístrojové vybavení v rámci Národního plánu obnovy. Budou vyhlášeny jednotlivé dotační tituly, do kterých se kraj bude přihlašovat. Jednat budu i se zdravotními pojišťovnami. V roce 2023 budeme sledovat realizaci pořízení nového vybavení a soustředit se na supervizi Komplexního onkologického centra v Plzni nad karlovarským a chebským pracovištěm. Musí proběhnout personální posílení, školení lékařů, zvyšování kvalifikace. Některé nové druhy onkologické péče se přitom už budou realizovat v Karlovarském kraji. V roce 2024 plán vyhodnotíme a posoudíme, jestli je situace připravena ke vzniku komplexního onkologického centra v určitém rozsahu,“ popsal ministr Válek.

Člen zdravotního výboru Poslanecké sněmovny a poslanec za Karlovarský kraj Jan Kuchař jako jeden z iniciátorů schůzky ocenil, že po několikaměsíčním jednání s hlavními aktéry v oblasti onkologie se povedlo uskutečnit setkání u jednoho stolu včetně ministerstva zdravotnictví. „Díky nastavenému modelu spolupráce startujeme nové možnosti včasnější a přesnější diagnostiky i následné léčby. Navíc pacienti z Karlovarského kraje už tak nebudou muset za léčbou cestovat do jiných krajů republiky. Jak víme, onkologická léčba je velmi náročná a dlouhé přejezdy pacienta zatěžují a snižují tak její úspěšnost,“ dodal Kuchař.

Podle hejtmana Petra Kulhánka veškerá data svědčí o tom, že stávající úroveň onkologické péče v kraji neodpovídá výskytu nádorových onemocnění a počtu onkologických pacientů v regionu. „Tak, jak nyní funguje onkologické oddělení v chebské nemocnici pro celý Karlovarský kraj, je to zcela nevyhovující. Všichni onkologicky nemocní lidé musejí dojíždět do Chebu, do Plzně, Prahy nebo Ústí. Navíc se nedaří v raném stadiu zachytit nové nemocné. Proto je v plánu rekonstrukce onkologického pracoviště v Chebu, aby mohlo poskytovat vysokou úroveň ambulantní léčby. Ve schváleném generelu, tedy plánu rozvoje karlovarské nemocnice je už dnes projektováno onkologické centrum v rozsahu komplexního onkologického centra včetně přístrojů. A nám se teď naskytla šance získat finance na toto pracoviště z Národního plánu obnovy s realistickou možností je čerpat. S personálním odborným zajištěním by mělo pomoci Komplexní onkologické centrum v Plzni, které v příštích letech poskytne odborné zázemí pro vznik multidisciplinárních týmů s návazností na další obory. To je základ pro vznik plnohodnotného Komplexního onkologického centra Karlovarského kraje,“ popsal Petr Kulhánek s tím, že objem financí, který odpovídá nákladům na dobudování a vybavení pracovišť, se předpokládá ve výši předběžně 600 – 800 milionů korun.

Bipolární model fungování dvou onkologických pracovišť v regionu podpořil i generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März. „V Karlových Varech je onkologické centrum logické vzhledem k dostupnosti operačních oborů a diagnostiky, včetně hospitalizační části, zároveň v Chebu  kvalitní ambulantní zařízení s diagnostikou, ambulantními službami, kvalitně podávanou chemoterapií, případně radioterapií pro západní část regionu. V okamžiku, kdy máme jasnou vizi, že v kraji vznikne centrová péče s návazností na KOC v Plzni, je mnohem větší šance, že do nemocnic získáme mladé lékaře, kterým to bude dávat smysl pro jejich odborný rozvoj,“ uvedl Josef März.

Jak řekl  ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ladislav Dušek, ročně přibývá průměrně v Karlovarském kraji 1700 – 1800 nově diagnostikovaných zhoubných nádorů.  V regionu je přitom nejvyšší úmrtnost pacientů se zhoubnými nádory z celé ČR a nižší procento včasného záchytu onemocnění.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz