Plzeňský kraj pokračuje v podpoře mladých inovativních firem

Začátkem dubna vybrala rada inkubačního programu 4 účastníky – mladé inovativní firmy, které kraj podpoří finančním příspěvkem. Ve spolupráci s městem Plzeň a  BIC Plzeň kraj podporuje rozjezd inovativních podnikatelských záměrů již druhým rokem. Firmy v rámci ‚programu pro mladé inovativní firmy‘ získají finanční podporu 200 000 Kč, tj. celkem 800 000 korun.

Do letošního ročníku pilotního inkubačního programu se přihlásilo 15 nadějných firem napříč obory podnikání, nejčastěji se záměry typu B2G a B2B. To znamená, že nejčastěji chtějí dodávat svá řešení městům nebo jiným firmám. Inkubační radou složenou ze zástupců regionálních institucí a odborníků byly vybrány následující firmy: JALUD Embedded s.r.o. (detektory zvuku nebezpečných událostí), nextdrop s.r.o. (řízení ventilů – minimalizace úniků vody), Pinflow energy storage, s.r.o. (bateriové uložiště) a RoadTwin s.r.o. (modelování dopravy ve městě). Všechny vybrané firmy mají shodou okolností vztah k Západočeské univerzitě v Plzni a většina z nich ve svém podnikání uplatňuje výsledky výzkumu a vývoje, který byl prováděn v plzeňských výzkumných centrech.

Letošní ročník navazuje na  loňský úspěšný první ročník pilotáže, jejímž záměrem bylo připravit a ověřit funkční program pomáhající firmám s rozjezdem a podpořit tak vznik start-upů a nových inovačních firem. „Nastavený koncept inkubačního programu se osvědčil. Od jiných inkubačních programů naši inkubaci odlišují pravidelné individuální konzultace, které jsou sice časově náročné, nicméně umožňují v business plánu firem identifikovat nedostatky a doporučit odborníky, které si firma může z dotace zaplatit. Není to série školení,“ hodnotí program jeho konzultantka Ing. Lenka Palánová.

První ročník pilotního ověření inkubačního programu proběhlo v rámci projektu „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je součástí regionální inovační strategie Plzeňského kraje. Letošní druhý ročník je financován pouze z rozpočtu Plzeňského kraje.

„Inovace, chytrá řešení a unikátní nápady jsou přesně tím, co česká ekonomika potřebuje. Vždyť lídrem ve zcela novém odvětví se můžete stát i díky neotřelému nápadu a nalezení originálního řešení. Proto je důležité startupové prostředí podporovat, a rádi tak činíme i my,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Inkubační program je určený pro jednotlivce nebo týmy s inovativním podnikatelským záměrem připravené založit firmu v horizontu několika týdnů nebo ji více rozjet. Nemusí se jednat jen o studenty či čerstvé absolventy vysokých škol, kteří bývají často spojováni se startupy. Vhodnými účastníky jsou i zkušení odborníci a manažeři, kteří objevili mezeru na trhu nebo zajímavé technické řešení a chtějí ho komerčně využít, či akademici s cílem komercializovat výsledek svého výzkumu a vývoje. Podmínkou účasti v programu je mít sídlo či provozovnu v Plzeňském kraji. Firmy, které se do programu hlásí, by před vstupem do programu neměly na trhu působit déle než 3 roky.

Cílem účasti firem v inkubačním programu je ujasnění strategie, dopracování stěžejních částí podnikatelského záměru a posun firmy dál prostřednictvím zpětné vazby od konzultantů a mentorů zapojených do programu. „Díky inkubačnímu programu jsme změnili přístup a uvažování o tom, co děláme. Jako inženýři jsme se zabývali spíše technickým řešením, ale ztráceli vhled do toho, co potřebuje uživatel na konci. “ shodují se dva účastníci prvního ročníku, Ing. Milan Legát, Ph.D. (Amitia Smart Solutions, s.r.o.) a Oldřich Novák (PlantControl s.r.o.).

V rámci loňské pilotáže inkubačního programu byly podpořeny 4 mladé inovační firmy z 10 přihlášených zájemců.

Bližší informace o programu najdete zde: www.bicport.cz

 


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz