Autovraků a dalších problematických vozidel v ulicích Karlových Varů ubylo

Města a obce mají k dispozici větší zákonné možnosti k odstranění nepojízdných a odstavených vozidel. Toho využívají i Karlovy Vary. Od začátku roku byly z ulic, veřejných prostranství a odstavného parkoviště města odstraněny čtyři desítky vozidel. Podle radního města Martina Duška je to výsledek systematické kontroly a evidence. „Zvýšenou pozornost jsme této problematice začali věnovat ihned poté, co vstoupil v platnost nový zákon. Průběžně mapujeme celé území města a snažíme se majitele nepojízdných vozidel a autovraků přimět k tomu, aby je sami odstranili, což se občas skutečně daří. V opačném případě, jak nám zákonné lhůty a prostředky umožňují, tato vozidla odstraňujeme sami,“ vysvětluje radní.

Ke konci března bylo na území města zaevidováno celkem 71 odstavených technicky nezpůsobilých vozidel a autovraků, 40 z nich se nacházelo v ulicích a na veřejných prostranstvích, dalších 31 na odstavném parkovišti. Čtyři desítky aut odstranili jejich majitelé sami na základě výzev městské policie a odboru technického, který jako správce městských komunikací tuto agendu v součinnosti s odbory dopravy a životního prostředí zastává. Kde výzvy nezabírají, následuje nařízený odtah na odstavné parkoviště. „Tak jako ostatní města se i my potýkáme s nedostatkem parkovacích míst v hustěji osídlených lokalitách a každé takto zablokované místo je samozřejmě komplikací pro místní obyvatele. Proto apelujeme na majitele nepojízdných vozidel, vraků nebo vozidel bez platné technické prohlídky, aby se snažili je odstranit z městských komunikací a parkovišť. Určitě to pro ně představuje menší komplikace, než když s nimi zahájíme správní řízení, případně necháme vůz odtáhnout a náklady pak po nich vymáháme,“ dodává radní Dušek.

 

Během března proběhl odtah prvních pěti letos odstavených vozidel, u kterých uplynuly zákonné lhůty a jejichž majitelé si je sami neodstranili. Taková vozidla jsou umísťována na odstavné parkoviště.

 

V rámci řešení problematiky odstavených aut se město ještě více zaměří na osvětu spojenou s jejich odstraňováním a likvidací. Majitelé takzvaných autovraků totiž často netuší, že legální odtažení s likvidací takového vozu je dnes odbornými firmami zajišťováno zcela zdarma, často dokonce takové firmy vyplácejí takzvané šrotovné. „Tato informace proto bude součástí neformální výzvy, kterou budeme umisťovat na odstavená vozidla při jejich evidenci. I tato osvěta by nám mohla pomoci s tím, aby se autovraky a technicky nezpůsobilá vozidla v ulicích města objevovala v daleko menším počtu,“ uzavírá Martin Dušek.

 


Zdroj:

Helena Kyselá

tisková mluvčí

www.mmkv.cz