Přednáška Biologické účinky radioaktivity a jak je využít v medicíně / 9.4.

Muzeum Karlovy Vary pořádá v sobotu 9. dubna v muzeu Královská mincovna v Jáchymově přednášku s názvem “Biologické účinky radioaktivity a jak je využít v medicíně”.

Přednášející RNDr. Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR přiblíží, jak se po objevu radioaktivity v roce 1896 začali vědci setkávat i s jejími biologickými účinky. A třeba právě i v Jáchymově. Postupně zjistili, že negativním účinkům se dá čelit a zároveň se radioaktivita i radiace dá využít k diagnostice i terapii v medicíně. Návštěvníci přednášky se dozví, jak se radiační diagnostika i terapie využívá i v Česku.

Přednáška začíná v 17 hodin.


Zdroj:

Lev Havlíček
PR Muzea Karlovy Vary
kvmuz.cz