Recykluji! Neskládkuji!

Recyklace stavebního odpadu minimalizuje těžbu přírodních surovin a šetří životní prostředí, přesto stále část recyklovatelné stavební suti končí jinde než v recyklačních centrech.

Stavební a demoliční odpady tvoří více než polovinu z celkové produkce všech odpadů v ČR. Tyto odpady je možné přeměnit na kvalitní stavební materiál – recyklační centra v Plzeňském kraji dokážou vrátit zpět do stavebnictví až 90% stavební suti. Odpad tak nezabírá místo na skládkách, šetří stavebníkům náklady a minimalizuje těžbu přírodních surovin. Přesto se stále část demoličních odpadů, ze kterých by mohl vzniknou recyklovaný stavební kámen, do recyklačních center vůbec nedostane a končí ve vytěžených lomech a pískovnách.

Aktuální problematikou recyklace stavebních demoličních odpadů a jejího přínosu pro životní prostředí se dnes zabýval 5. ročník konference „Recykluji! Neskládkuji!“. V průběhu konference byly oceněny společnosti, obce a další subjekty z Plzeňského kraje, které aktivně ukládají stavební demoliční odpady a využívají recyklované kamenivo. Společnost AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o., která konferenci pořádá, provozuje celkem 10 recyklačních center. Jen v Plzeňském kraji vloni recyklační linky společnosti přeměnily na stavební kamenivo na 150 000 tun suti.

 

Jednatelka společnosti AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. Petra Kaldová se vlivu recyklace odpadů na životní prostředí věnuje dlouhodobě a letos v lednu byla jako místopředsedkyně Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR jmenována zastupujícím členem Rady pro odpadové hospodářství Ministerstva životního prostředí. „Největší problém v současnosti vidíme v tom, že se recyklovatelný stavební odpad stále dá ukládat do děr– dírou jsou myšleny rekultivace vytěžených pískoven a lomů. Tato praxe je hřích, protože i kdyby se do recyklačních center dostaly veškeré stavební odpady, které se v ČR vygenerují, tak bychom po jejich zpracování na recyklovaný kámen, dokázali nahradit jen zhruba 10% potřeby kamene a písku do staveb v ČR. Pokud chceme chránit přírodní surovinové zdroje, je zapotřebí recyklovat vše! Jednoduše: Ani kilo stavebních a demoličních odpadů by nemělo přijít nazmar,“ vysvětluje jednatelka AZS RECYKLACE ODPADU Petra Kaldová.

O aktuálním stavu recyklace v ČR hovořil na konferenci i prezident Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice Miroslav Škopán. Vrchní ministerský rada Ministerstva životního prostředí Štěpán Jakl se ve své přednášce věnoval recyklaci stavebních a demoličních odpadů podle nových legislativních předpisů a ředitelka odboru ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu Pavlína Kulhánková zhodnotila rok s novou legislativou. Jaromír Manhart ze Státního fondu životního prostředí ČR mluvil o možnostech dotační podpory. Na konferenci zazněla i přednáška o využití stavebních a demoličních odpadů v praxi.

 

Společnost AZS RECYKLACE ODPADU odměňuje v rámci konference již 5. rokem společnosti, obce a další subjekty v kategoriích „uložení odpadu“ a „využití recyklátu“ podle jednotlivých recyklačních center Plzeňského kraje. Vzhledem k pauze způsobené pandemií byly tentokrát předány i ceny absolutním vítězům za roky 2019 a 2020. Absolutním vítězem za rok 2021, který předal k uložení nejvíce odpadu i odebral nejvíce recyklovaného kameniva, se stala společnost EUROVIA CS, a.s.

 

Všichni ocenění získali nejen Certifikát, ale byli tradičně odměněni i dárkovým košem plným zdravých dobrot z obchodu U Lidušky paní Ivety Churavé.


Zdroj:

Daniela Vítová

tiskový servis

www.azs98.cz