Plzeňsko

Stavba Plzeňského okruhu pokračuje podle plánu

21.3.2022 MC

Dokončení silničního „Západního okruhu Plzně“, jeho druhé etapy mezi silnicemi Křimická (Chebská) – Karlovarská, pokračuje i nadále podle plánu a termín dokončení prozatím není ohrožen.