ČEZ spustil výběrové řízení na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech

Dnes ČEZ, respektive jeho stoprocentní dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II, zahájil výběrové řízení na dodavatele stavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo k tomuto kroku souhlas poté, co bezpečnostní složky posoudily dokumenty z předchozí fáze, tedy zapracování bezpečnostních požadavků do poptávkové dokumentace, a ukončily bezpečnostní posouzení všech tří uchazečů. Těmi jsou americký Westinghouse, francouzská EdF a korejská společnost KHNP.

Podle harmonogramu tendru uchazeči předloží do konce listopadu letošního roku úvodní nabídky. Na zpracování finálních nabídek mají 20 měsíců, přičemž předběžnou poptávkovou dokumentaci již mají déle než půl roku k dispozici. Poté nabídky posoudí ČEZ a následně hodnotící zprávu předloží ke schválení státu. Smlouvy budou finalizovány v roce 2024.

„Hlavním cílem je bezpečný a ekonomický projekt dokončený ve stanoveném rozpočtu a čase. U vlastního výběrového řízení je samozřejmě cílem výběr nejlepšího dodavatele a kvalitní a výhodná smlouva. Po jejím podpisu pak důkladná příprava projektové dokumentace tak, abychom předem minimalizovali problémy, které provází některé zahraniční projekty. Věřím, že termín zahájení zkušebního provozu nového bloku v roce 2036 je dosažitelný,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Souběžně s výběrovým řízením stoprocentní dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II) pracuje na dalších přípravách projektu. Poté, co v roce 2019 vydalo Ministerstvo životního prostředí kladné stanovisko k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), získala v loňském roce i Povolení k umístění od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a autorizaci výrobny od Ministerstva průmyslu a obchodu. Aktuálně běží územní řízení, o které EDU II požádala stavební úřad 1. 6. 2021.

Dukovanský nový blok bude postaven vedle stávající elektrárny a v budoucnu nahradí část výkonu současné elektrárny, jejíž první blok byl spuštěn v roce 1985.

Elektrárna se za tuto dobu stala pevnou součástí regionu i hybatelem jeho dalšího rozvoje. Podle výsledků pravidelného průzkumu veřejného mínění agentury IBRS z konce loňského roku se pro další rozvoj jaderné energetiky v České republice vyslovilo 65 % respondentů (předloni to bylo 62 % občanů).

K nejdůležitějším výhodám jaderné energetiky patří nízké provozní náklady, tedy v dlouhodobém horizontu stabilní cena, spolehlivost dodávek elektřiny a bezpečnost provozu moderních bloků jaderných elektráren. Zcela zásadní jsou ekologické aspekty, bezemisní elektřina zásadně přispívá v boji s globálním oteplováním. Výroba energie z jádra není doprovázena emisemi CO2, takže provoz jaderných elektráren významně přispívá k celkovému snižování emisí oxidu uhličitého – nejvýznamnějšího skleníkového plynu. To nedávno konstatovala i Evropská komise a zařadila jadernou energetiku mezi přechodně podporované technologie. Význam jaderné energetiky v boji proti klimatickým změnám opakovaně zdůrazňuje ve svých zprávách také Mezinárodní energetická agentura (IEA) či Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC).


Zdroj:

Ladislav Kříž

Manager a hlavní mluvčí I útvar Komunikace

www.cez.cz