Krajský radní Robert Pisár postupně navštěvuje poskytovatele sociálních služeb v kraji

V uplynulém týdnu se vydal na pracovní cestu za poskytovateli sociálních služeb krajský radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár. Navštívil Domov pro seniory Květinka v Ostrově a tamní Domov pokojného stáří provozovaný oblastní Charitou Ostrov. V obou službách probral s vedením domovů to, jak se organizace vypořádaly s covidovou pandemií, zda už se zapojily do krajského systému sledování čekatelů na služby a také to, s čím se potýkají při financování služeb. Součásti pracovní cesty byla prohlídka obou domovů a seznámení se s podmínkami, ve kterých žijí klienti a pracují zaměstnanci.

V Domově pro seniory Květinka, který je v rukou soukromých provozovatelů, právě probíhají stavební úpravy v přízemí, následovat by měly opravy v 1. patře. „S vedením domova jsem se domluvil, že se opět přijedu podívat, až budou stavební úpravy hotovy, protože Domov Květinka sídlí ve starší budově a investice jdou na vrub provozovatele. Mám radost, že klienti i přes probíhající stavbu působí spokojeně a sami mi svou spokojenost také potvrdili,“ uvedl Robert Pisár.

Domov pokojného stáří provozuje oblastní Charita Ostrov a objekt je majetkem města. „Společně s ředitelem Tomášem Fexou a koordinátorem domova Ondrejem Matisem jsme prošli prostory zařízení, které je moderní a v jeho prostorovém uspořádání je velice znát, že se navrhovalo s hlubokou znalostí potřeb starších lidí. I tady jsem se setkal s velmi pochvalnými reakcemi lidí využívajících tuto službu,“ dodal radní. Závěr návštěvy patřil Humanitárnímu skladu použitého nábytku v Jáchymovské ulici a Potravinové bance Charity v Lidické ulici. Tyto služby nabývají na významu zvláště dnes, kdy Evropa zažívá uprchlickou krizi v souvislosti s válkou na Ukrajině.


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz