Paliativní tým napomáhá lepší kvalitě života nemocných

Fakultní nemocnice Plzeň začíná nově poskytovat konziliární činnost multidisciplinárního týmu v rámci paliativní neboli podpůrné péče. Cílem je zlepšit kvalitu života pacientů se závažným onemocněním a jejich rodin, a to s úctou a respektem k jejich přáním a hodnotám.

„Konziliární tým paliativní péče je novým úsekem Anesteziologicko-resuscitačního oddělení na Borech a zaměřuje se zejména na časnou paliativní péči prostřednictvím multidisciplinárního týmu.  Odborníci pečují o osoby se závažným onemocněním, zaměřují se zejména na poskytnutí úlevy od symptomů a stresu, které závažná onemocnění provázejí. Věnují se nejen léčbě, ale pomáhají se vyrovnat s novou životní situací a podporují pečující osoby. Ulehčují orientaci v možnostech podpory systému sociálního i zdravotního, napomáhají nalézt potřeby každého jednotlivce tak, aby léčba byla v souladu s jeho zájmy. Péči poskytují všem pacientům bez ohledu na jejich věk nebo fázi vážného onemocnění,“ přiblížila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.

FN Plzeň vycházela ze zkušeností Kliniky paliativní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která vznikla v roce 2021. Tým je personálně zajištěn z lékařů – paliatrů a všeobecných sester, kteří se v poskytování specializované paliativní péče aktivně vzdělávají, dále zdravotně sociálního pracovníka, psychologa, nutričního terapeuta, klinického farmaceuta a dle potřeby také nemocničního kaplana.

Paliativní péče je určena pro pacienty všech věkových kategorií s nevyléčitelnými chorobami. Komunikace s pacientem a samozřejmě i s jeho rodinou je obtížná, nemocného je třeba podpořit a následně s rodinou prodebatovat možnosti v péči, zda se mohou o pacienta starat nebo je vhodnější zvolit jako další postup umístění v hospicu či jiném zařízení. Nedílnou součástí je pak samozřejmě i sociální podpora, vhodná následná ambulantní péče či krizová intervence,“ vysvětlila vedoucí lékařka konziliárního týmu MUDr. Tereza Petrů.

Součástí paliativní péče je dostupnost vhodných a důstojných prostor, kde mohou zdravotníci s pacienty a jejich rodinami vést tyto nelehké rozhovory. Proto byla v borském areálu v pavilonu č. 61 zahájena rekonstrukce, díky níž vznikne zázemí týmu pro tyto účely, včetně paliativní ambulance. Odhadované náklady jsou vyčísleny na 1,5 milionu korun, vybavení nového pracoviště a stavební úpravy realizuje FN Plzeň také díky finančním darům od štědrých dárců.

Naším záměrem je brzké propuštění nemocného do domácí péče a v případě nepříznivé prognózy eliminace neúčelných, nadbytečných konzilií a vyšetření. To samozřejmě není vždycky možné, a proto paliativní péče stojí na velice rozsáhlých procesech empatické komunikace i odborné vzdělanosti. Projekt je teprve na začátku, ale náš paliativní konziliární tým se již věnuje několika pacientům a jejich blízkým II. interní kliniky a Neurochirurgické kliniky. Věřím, že v budoucnu budeme moci zlepšit kvalitu života mnoha dalším nemocným, kteří se potýkají s nepřízní osudu,“ dodal ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

 


Zdroj:

Mgr. Gabriela LEVOROVÁ

mluvčí FN Plzeň

www.fnplzen.cz