Zástupci vedení kraje zamířili do Nové Role a Božičan

Další z pracovních cest hejtmana Petra Kulhánka a krajského radního Víta Hromádka do měst a obcí v regionu tentokrát vedla do Nové Role a Božičan na Karlovarsku.

V Nové Roli starostka Jitka Pokorná seznámila zástupce kraje s tím, že město plánuje neodkladnou rekonstrukci horkovodu, která město přijde zhruba na 120 milionů korun. Krajský radní Vít Hromádko přislíbil, že městu dodá informace o tom, jaké jsou možnosti získat dotace na teplofikaci například v rámci programů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Město také připravuje dostavbu občanské vybavenosti v Mezirolí, kde rychle rostou nové rodinné domy, ale chybí zázemí pro jejich obyvatele. „Podle informací paní starostky se v Mezirolí chystá stavba dalších 140 domů, ale spolu s tím se také musí rozvíjet komunitní život. Město Nová Role proto připravuje záměr rekonstrukce nebo novostavby mateřské školky, vybudování komunitního centra či prostor pro hasiče,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Velkou akci plánuje Nová Role v oblasti dopravy. Nově vedenou místní komunikací se propojí centrum města a nová zóna, kde by v budoucnu měl být obchod, území pro areál volnočasových aktivit i pro bydlení. „Tento takzvaný obchvat by měl odvést nákladní dopravu mimo město, ale je třeba záměr sladit s krajským územním plánem. Proto jsme se s paní starostkou dohodli, že město zašle podklady na krajský úřad, aby se změna promítla právě v zásadách územního rozvoje,“ vysvětlil hejtman.

Stěžejním tématem v Božičanech se stala těžba kaolinu. Podle starosty Miloše Kameše obec vnímá negativní vliv těžby na krajinný ráz a nechce, aby se rozšiřovalo území, kde probíhá těžba. V současnosti se ale nemnoží stížnosti občanů například na zvýšený hluk nebo prašnost. „Pohled obce je velmi věcný, dopady těžby dokáže v případě potřeby řešit s vedením společnosti Sedlecký kaolin. Na jednání, které se uskuteční v tomto týdnu, budeme společně mluvit o tom, aby firma všem dotčeným obcím poskytla včas strategický výhled, kde se bude těžba ukončovat a zahajovat nová,“ dodal hejtman. V obci se také projevují i samovolné propady půdy, které souvisejí s bývalou důlní činností spojenou s těžbou uhlí. Poddolované území nelze proto dále využít například k výstavbě rodinných domů.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz