Do projektu „Karlovy Vary – Město bez kouře“ se zapojuje adiktologická ordinace

Projekt „Karlovy Vary – Město bez kouře“ se rozšířil o adiktologickou ordinaci pro kuřáky, kteří při své snaze přestat kouřit potřebují odbornou pomoc. Tu mohou kuřáci z Karlových Varů a Karlovarského kraje nově získat na místní klinice v Drahovicích od týmu MUDr. Karla Moravce.

„U zrodu projektu Karlovy Vary – Město bez kouře stála mimo jiné myšlenka podpory zdravého životního stylu našich občanů a návštěvníků, podpora lázeňského prostředí, k němuž cigaretový kouř nepatří. Nechceme jít však cestou restrikcí, ale spíše pomáhat a podporovat kuřáky na jejich cestě od cigaret,“ řekla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

„V rámci tohoto projektu město poskytuje v pravidelné rubrice Karlovarských radničních listů rady, jak přestat s kouřením, rozmístili jsme v ulicích nové koše na nedopalky, sjednotili označení nekuřáckých zón v lázeňské části města a volnočasový areál Rolava systematicky buduje svůj nekuřácký status. Zároveň s tím jsme připravili osvětovou kampaň v KV Aréně, kde v krátkých spotech významné sportovní osobnosti našeho města motivují kuřáky přestat kouřit. Jsem ráda, že do všech těchto aktivit můžeme nyní nově zahrnout i spolupráci s adiktologickou poradnou, která své dveře návštěvníkům otevře od 1. března,“ popisuje aktivity města primátorka.

Kuřákům, kteří chtějí při své snaze přestat kouřit vyhledat odbornou pomoc, je nyní k dispozici adiktologická ordinace pro odvykání kouření MUDr. Karla Moravce. Zájemci ji najdou v Recoveryclinic na adrese Karlovy Vary – Drahovice, Lidická 447/12.

„Podpora okolí je pro kuřáky, kteří usilují o změnu životního stylu, důležitá. Ať již jde o podporu rodiny, přátel, kolegů v zaměstnání nebo vytváření nekuřácké kultury ze strany města. Proto jsem přijal pozvání zapojit se do projektu Karlovy Vary – Město bez kouře,“ řekl MUDr. Karel Moravec. „Velká část kuřáků je schopna přestat s kouřením sama. Ale neméně významná část potřebuje odbornou pomoc. Nicméně to nejdůležitější – chtění přestat, motivace k tomu – je jen na samotném kuřákovi,“ upřesňuje MUDr. Karel Moravec.

Cílem Karlových Varů je zapojit do projektu Město bez kouře další subjekty, které pomohou s jeho realizací a s naplněním cílů. Jedním z partnerů je karlovarská sekce Asociace hotelů a restaurací ČR nebo společnost Philip Morris ČR. Ta do projektu přináší své zázemí mezinárodní firmy s vědeckými poznatky, které má v oblasti omezování kouření cigaret a hledání méně rizikových alternativ kouření.

„Myšlenku projektu Karlovy Vary  – Město bez kouře a iniciativu magistrátu plně podporujeme. Zatímco se v tomto směru sami snažíme maximálně přispět například na poli osvěty v místních hotelech, otevření nové adiktologické ordinace považuji za další důležitý milník, kterého se městu podařilo dosáhnout. Je zřejmé, že ambice života bez cigaret a bez kouře se neobejde bez spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Karlovarský projekt může být v tomto ohledu inspirací i pro další podobné iniciativy v jiných městech v rámci České republiky i střední Evropy,“ řekla Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR.

 


Zdroj:

Helena Kyselá

tisková mluvčí

www.mmkv.cz