Kraj hospodařil za loňský rok s téměř miliardovým přebytkem

Za rok 2021 dosáhl Karlovarský kraj přebytku hospodaření ve výši 910 milionů korun. Z výsledku hospodaření bude moci rozdělit volné finanční prostředky například na opravy silnic, do školství, zdravotnictví, nebo na obnovu chátrajících památek. Část financí kraj uloží jako rezervu do takzvaného Fondu budoucnosti,

V roce 2019 činil přebytek hospodaření kraje 718 milionů a v roce 2020 pak 701 milion korun. „Nynější přebytek dosahující 910 milionů korun je naší odpovědí oponentům v zastupitelstvu na jejich poznámku o tom, jak nevěřícně sledují rozplývání rezervního fondu a naspořených krajských peněz. K ničemu takovému prokazatelně nedochází. V dnešní nelehké době je to pro nás velmi dobrý výsledek hospodaření, jehož velkou část hodláme rovnou uložit do rezervy, do Fondu budoucnosti mimo jiné na plánované investice. Menší část peněz, konkrétně 121,6 milionu korun, už krajští zastupitelé schválili k rozdělení například na novou fasádu a okna Základní školy Ostrov či na opravy památek. Využití další části přebytku ve výši 70,2 milionu korun teprve zastupitelstvo projedná. Finance by měly jít například na opravy silnic, obnovu techniky pro údržbu lyžařských běžeckých tras, na dovybavení dětských domovů a další investice v oblasti školství pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu v Chebu,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek s tím, že kraj je připraven z přebytku pomoci zřizovaným organizacím s krytím zvýšených nákladů na energie.

O rozdělení 70,2 milionu korun z přebytku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021 by měli krajští zastupitelé rozhodnout na svém jednání 28. února.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz