Začíná demontáž střechy terminálu Tržnice, zastávky budou od středy přesunuty do Varšavské ulice

Rekonstrukce nejzatíženějšího dopravního uzlu v Karlových Varech sice nabrala menší zpoždění, nicméně zatím se vše daří realizovat s minimálním dopadem na cestující veřejnost. Podle náměstka karlovarské primátorky Petra Bursíka to byl záměr a jedna z důležitých podmínek průběhu celé rekonstrukce.

„Počítali jsme s tím, že to nebude úplně jednoduché. Nicméně všechny práce byly plánovány tak, aby se stavební úpravy dotýkaly cestujících minimálně, a to se zatím daří,“ říká Petr Bursík. Ten musel společně s dalšími radními řešit hned na začátku rekonstrukce problém se středotlakým plynovodem, který nebyl nikde zakreslen a stavební dělníci na něj narazili až po zahájení stavebních prací.  „Situace to nebyla snadná. Nicméně podařilo se nám najít řešení, které jsme rovněž zapracovali do harmonogramu rekonstrukce. Zjednodušeně řečeno jsme jen přehodili pořadí jednotlivých etap s tím, že tu, která se týká samotného přístřešku pro cestující, zahájíme v následujících dnech,“ pokračuje dále náměstek a dodává: „Od středy 16. února proto dojde k přesunu zastávek do Varšavské ulice.“

Jeho slova potvrzuje i místopředseda představenstva Dopravního podniku Karlovy Vary (DPKV) pověřený řízením této společnosti Lukáš Siřínek, který upozorňuje na skutečnost, že se jedná o zásadní změnu pro všechny cestující, kterou vedení dopravního podniku v žádném případě nepodceňuje.

„Je logické, že cestující nemohou stát pod střechou, která bude demontována. Proto jsme zastávky přesunuli do již opravené části ulice Varšavská, kam budeme případné bloudící cestující směřovat. Zároveň je připravená infografika organizace tohoto provizorního řešení, kterou mohou cestující nalézt na sociálních sítí DPKV, stejně tak i na webu, v autobusech či přímo na místě. Dále máme zajištěny dispečery a revizory, kteří cestujícím budou ve středu, čtvrtek a pátek příští týden pomáhat s orientací,“ vysvětluje Lukáš Siřínek.

Ten zároveň ujišťuje cestující, že přesunutí zastávek bude pouze na nezbytně nutnou dobu a po instalaci nového přístřešku se zase zastávky vrátí zpět pod střechu. „Samozřejmě jsme s vedením města řešili i současné klimatické podmínky, kdy často prší a sněží. Proto budou ve Varšavské ulici na dočasných zastávkách instalovány i provizorní přístřešky. V rámci stavebních úprav terminálu Tržnice je řešena i dostupnost jednotlivých zastávek pro handicapované a imobilní cestující,“ dodal místopředseda DPKV.

Rekonstrukce terminálu Tržnice má v současné době dokončenu první etapu. Celkové náklady na stavební úpravy, které se týkají nejen samotného terminálu, ale částečně i přilehlých ulic jako je Horova nebo Varšavská, jsou vyčísleny na třicet milionů korun. Stavební práce mají být dokončeny v polovině května letošního roku.


Zdroj:

Jan Kopál

Tiskový mluvčí

web mmkv.cz