Obcím kraj nabízí pomoc s podáváním žádostí o dotace

Přímo v terénu nabídl metodickou pomoc obcím s přípravou žádostí o dotace krajský radní Vít Hromádko. Během výjezdu se zaměřil především na ty obce, které dotační programy Karlovarského kraje využívají jen sporadicky. Z toho důvodu navštívil Tepličku, Stružnou a Bražec.

Žádosti o dotace například do krajského Programu obnovy venkova se podávají právě v tomto období, konkrétně do 8. února 2022. „Společně se starostkami obcí jsme provedli registraci do dotačního portálu Karlovarského kraje včetně následného vyplnění žádostí o dotaci. V případě obce Teplička se jednalo o dotaci na opravu místních komunikací. Ve Stružné pak o výměnu zastaralého veřejného osvětlení za nové, s LED technologií. V obou obcích netrvalo kompletní zpracování a odeslání žádostí o dotace ani 60 minut. Bražec se kvůli finanční náročnosti právě probíhajících investic, na které si musel vzít mnohamilionový úvěr, rozhodl využit možnosti poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2022-2024 až ve třetím roce čerpání, získat může až 750 000 korun,“ vyčíslil Vít Hromádko.

Mimo pomoci se zpracováním žádostí o dotaci předal krajský radní a zároveň starosta obce Hájek Vít Hromádko kolegyním starostkám zkušenosti se žádostmi o dotace obecně. Na co si dát pozor, jak správně nastavit závazné parametry projektu, vysvětlili si rozdíly mezi investičními a neinvestičními projekty a podobně. „Probrali jsme závěrečné vyúčtování dotace, povinné přílohy včetně upozornění na nutnost dodržet všechny termíny plynoucí z uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Jedna věc je dotaci získat, ta druhá pak o ni zbytečnou chybou nepřijít,“ dodal radní.

Obce mají k dispozici především krajský Program obnovy venkova 2022-2024, který pro následující tři roky doznal výrazných změn. Kraj  má pro každou obec a město do 3 000 obyvatel připraveno 250 000 korun na rok. V tříleté kumulaci pak 750 000 korun. Kromě investic do venkovské zástavby a občanské vybavenosti obcí v rámci podprogramu 1 je nově i možné pořízení projektových dokumentací pro následné využití.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

www.kr-karlovarsky.cz