Začíná postupná proměna areálu karlovarské nemocnice

Areál karlovarské nemocnice se bude postupně modernizovat a rozvíjet tak, aby v budoucnu mohl sloužit jako centrum vysoce kvalitní zdravotní péče o pacienty a důstojné zázemí pro zdravotníky. Umožní to projekt s názvem „Generel Karlovarské krajské nemocnice“, jehož fyzická realizace začíná v prvních únorových dnech roku 2022, a to demolicí pavilonu K, kde dříve sídlilo lůžkové plicní oddělení.

Projekt má dvě etapy, s jeho kompletním dokončením se počítá v roce 2030. „V posledních letech je čím dál patrnější, že možnosti dalšího zvyšování kapacity stávajících nemocničních pavilonů se zcela vyčerpaly. Nemocnice přitom potřebuje některá oddělení umístit do vhodnějších prostor a rozšířit vybrané provozy. Proto se Karlovarský kraj společně s vedením Karlovarské krajské nemocnice rozhodl pro postupný rozvoj areálu, který by měl přinést mnohem vyšší komfort pro pacienty a lékařům i sestrám poskytnout všechno, co je nutné k moderní péči o nemocné. Konkrétně se v rámci generelu chystá vybudování nového transfuzního oddělení, rozšíření a modernizace urgentního příjmu, vybudování moderních oddělení onkologie, kardiologie nebo interny. Počítáme i se stavbou parkovacího domu a nové budovy střední zdravotnické školy,“ popsal hejtman Petr Kulhánek. Celkové náklady na projekt by měly dosáhnout 2,9 miliardy korun, přičemž část financí chce kraj získat z fondů EU.

„Vítáme, že se dlouhodobě připravovaný projekt realizuje a byla zachována jeho kontinuita. Díky těmto investicím si jako největší zdravotnické zařízení v Karlovarském kraji udržíme statut moderní a funkční nemocnice. Se zahájením stavebních prací nás samozřejmě čeká řada omezení a změn, na které jsme připraveni,“ sdělil generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s. MUDr. Josef März.


První etapa generelu Karlovarské krajské nemocnice zahrnuje kromě demolice objektu, kde se v minulosti nacházelo lůžkové plicní oddělení, také rekonstrukci a stavební úpravy v současné době nevyužívaného pavilonu bývalého infekčního oddělení. Do něj bude přestěhován kompletně provoz „transfuzní stanice“ z Vítězné ulice v Karlových Varech a přemístěny administrativně provozní úseky. Ty aktuálně sídlí v hospodářské budově, která je ve špatném technickém stavu a hlavně by měla uvolnit místo novému pavilonu se zdravotní péčí. Odstraněním budovy dojde k uvolnění plochy pro další stavbu.

V rámci nové výstavby dojde také k modernizaci a rozšíření stávajícího provozu urgentního příjmu tak, aby byly splněny požadavky související s narůstajícím počtem akutních pacientů. Vzniknou zde také nové operační sály a prostory budou uzpůsobeny i pro nápor v době případného masivnějšího šíření virových onemocnění. Závěrečnou fází v rámci této etapy se stane výstavba pavilonu pro ambulantní a lůžkovou péči v oborech onkologie (komplexní onkologické centrum), kardiologie (kardiovaskulární centrum), neurologie, gynekologie, traumatologie a interní lékařství včetně gastroenterologického centra. Počítá se rovněž se zázemím pro přípravu cytostatik (protinádorových léků) a vybudováním spojovacího podzemního koridoru mezi stávajícími a novými objekty. V souvislosti s výstavbou budou řešeny parkovací plochy, nové oplocení, terénní a sadové úpravy.

Součástí 2. etapy generelu (realizace v letech 2023-2030) je demolice objektů, místo kterých je plánována výstavba parkovacího domu. V severní části areálu by měla vyrůst střední zdravotnická škola.

15. března 1877 došlo v historii karlovarského zdravotnictví k významné události. Toho dne byla slavnostně předána do užívání všeobecná veřejná nemocnice, zřízená na části pozemku dnešního nemocničního areálu. Jejím základem byla adaptace domu čp. 731, který pro nemocniční účely zakoupila tehdy za 50 tisíc zlatých od bývalého majitele městská rada daleko za městem, na Friedrichově výšině. Tento dům stál na svém místě až do roku 1996, kdy musel ustoupit stavbě hospodářského pavilonu.

Budova K (od počátku medicínský neboli interní pavilon) byla postavena v roce 1901. V letech 1946 – 1947 se jeho nový český primář Josef Havránek, jmenovaný 22. června 1945, zasadil o rozdělení velkých lůžkových sálů na vhodnější menší pokoje. V této budově vzniklo, kromě interního oddělení, také nervové oddělení se 40 lůžky (později nakonec s 80 lůžky) a dětské oddělení se 40 lůžky.

Od roku 1951 se stala karlovarská nemocnice krajským zařízením, které čítalo celkem 849 lůžek + 55 lůžek novorozeneckých.


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů
www.kr-karlovarsky.cz