Děkan Lékařské fakulty v Plzni nastupuje do druhého funkčního období. Na slavnostní inauguraci se sešli končící rektor i nastupující rektorka Univerzity Karlovy

Rektor Univerzity Karlovy, prof. Tomáš Zima, dnes uvedl do druhého funkčního období děkana fakulty prof. Jindřicha Fínka. Prof. Fínek byl znovuzvolen do své funkce Akademickým senátem LFP v říjnu 2021. Inaugurace se uskutečnila na mimořádném zasedání akademické obce fakulty v Modré posluchárně v budově LFP na aleji Svobody 76. Jako hosté se této slavnostní akce zúčastnili též prorektorka pro studijní záležitosti a budoucí rektorka UK prof. Milena Králíčková, hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová a primátor města Plzně Pavel Šindelář.

Rektor UK prof. Tomáš Zima poděkoval děkanu Fínkovi za úspěšné vedení fakulty v minulých letech a popřál jemu i jeho týmu další úspěšný rozvoj fakulty. „Jsem rád, že jsme se pustili do stavby druhé etapy kampusu, že vše běží podle plánu, a těším se, že se na podzim sejdeme při otevření nových budov,“ řekl také rektor. Prof. Fínek naopak poděkoval ve svém projevu rektoru Zimovi za podporu této nové výstavby, která je pro budoucnost fakulty klíčová. Poděkování za minulé funkční období mířilo i ke studentům medicíny: „Ve vrcholící pandemické vlně se sami zformovali a de facto zachránili naše zdravotnictví. Obětovali pandemii to nejcennější – kontakty se spolužáky, kolegy, možnost užívat si vysokoškolského studia.“ Děkan ve svém inauguračním projevu zmínil také těsné propojení fakulty s Fakultní nemocnicí Plzeň i další roli fakulty ve městě Plzni, jíž je spoluvytváření atmosféry univerzitního města. Fakulta je také jediným reprezentantem Univerzity Karlovy v Plzeňském kraji.

Ve výhledu do příštích čtyř let, která ho ve funkci děkana čekají, zmínil prof. Fínek úkoly, které před fakultou stojí: kromě stěhování do dostavěného nového sídla také výchova mladých asistentů a docentů, zajištění výuky teoretických oborů nebo dokončení reorganizace výuky.

Mimořádné zasedání akademické obce Lékařské fakulty v Plzni bylo spojeno nejen s inaugurací děkana Fínka, ale také s premiérovým předáním nově vytvořených fakultních stříbrných pamětních medailí. Dosud měla fakulta medaile bronzové, vytvořené v 70. letech 20. století podle návrhu sochaře a medailéra Ladislava Fládra. U příležitosti svého 75. výročí fakulta medaile inovovala dle dochovaných forem a nechala vyrobit ze stříbra. Prvními nositeli nových medailí, které převzali z rukou děkana Fínka, jsou rektor UK prof. Tomáš Zima a prorektorka a budoucí rektorka UK, jejíž cesta do těchto funkcí vedla právě z plzeňské lékařské fakulty, prof. Milena Králíčková.

Onkolog Jindřich Fínek je sám absolventem Lékařské fakulty v Plzni. V roce 1983 nastoupil jako lékař na onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni, jeho primářem se stal v roce 1995. Od roku 1996 vyučuje studenty na lékařské fakultě, titul profesor získal v roce 2012. Od roku 2014 je přednostou Onkologické a radioterapeutické kliniky LF a FN Plzeň, od roku 2018 děkanem Lékařské fakulty v Plzni. Při tehdejším nástupu do funkce děkana převzal zodpovědnost za rozestavěný kampus fakulty, který se v současnosti již blíží svému dokončení. Prof. Fínek prosadil také změny studijního kurikula tak, aby se studium přiblížilo praxi. Jeho manažerské schopnosti prošly zátěžovou zkouškou při covidové pandemii a masivním přechodu na distanční výuku. Jeho výsledky ve funkci děkana ocenil akademický senát jednomyslnou podporou jeho kandidatury pro další funkční období (2022-2025).


Zdroj:

Ing. Barbora Černíková

PR a vnější komunikace

www.lfp.cuni.cz