Nominujte nejlepšího sportovce Karlovarského kraje za rok 2021

Karlovarský kraj tradičně vyhlašuje anketu, prostřednictvím které oceňuje sportovce, trenéry a sportovní legendy za jejich mimořádné úspěchy. Návrhy na ocenění budou již čtvrtým rokem přijímat okresní sdružení České unie sportu, a to do 31. ledna 2022.

Nominační formulář, jenž je společný jak pro okresy, tak i pro kraj, je k dispozici na internetových stránkách www.cuskv.cz. Anketní lístek je nutné si nejprve stáhnout do počítače a až poté jej vyplnit a data uložit. Vyplněný formulář je pak třeba zaslat e-mailem na kontakty uvedené v závěru formuláře. Vybrané nominace v rámci okresních kol budou následně postoupeny Karlovarskému kraji.

Anketu bude posuzovat Komise Rady Karlovarského kraje pro tělovýchovu a sport, která předloží Radě Karlovarského kraje návrhy na ocenění. Slavnostní vyhlášení výsledků by se pak mělo uskutečnit v průběhu roku 2022 podle aktuální situace s ohledem na nařízení vlády týkající se COVID-19.

Bližší informace:  Ing. Martina Fučíková, e-mail: martina.fucikova@kr-karlovarsky.cz, tel.: 354 222 596, 736 650 379

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí

www.kr-karlovarsky.cz