Původce černé skládky odhalen. Hrubě urážel strážníky

Další původce černé skládky odhalen.

Ve čtvrtek 13.ledna zaznamenala  městská policistka v Plzni ve Skvrňanech vzniklou černou skládku nedaleko obvodní služebny městské policie. Okamžitým prověřováním  a vyhodnocováním záznamů z kamer instalovaných na budově objektu bylo zjištěno, že k odložení částí sedací soupravy došlo téhož dne v dopoledních hodinách neznámou osobou za pomoci  další osoby.  Totožnost osob  se podařilo ustanovit  následující den. Pozorný  strážník si všiml, jak vychází z přilehlého vchodu domu.  Zastavil je a vyzval, aby jej následovaly na služebnu k podání vysvětlení v dané záležitosti. Muž ani žena  odložení objemného odpadu nepopírali. Záležitost byla postoupena k dořešení správnímu orgánu.

 

Hrubě urážel strážníky.

Správní orgány dořeší případ 34letého muže. Ten je podezřelý ze tří přestupků, konkrétně neuposlechnutí výzvy, znevážení úřední osoby při výkonu její pravomoci a porušení restriktivního opatření spočívajícího v nenasazení povinné ochrany dýchacích cest v hale hlavního vlakového nádraží Plzeň. Strážníci jej vyzvali k nasazení respirátoru, muž tak neučinil a začal hlídku vulgárně urážet. Při řešení přestupku odmítal spolupracovat, chtěl z místa odejít. Strážníci jej důrazně vyzvali, aby nikam neodcházel. Výzvy ale neuposlechl a tak byli nuceni proti němu užít donucovacích prostředků. Ani přitom sprostými nadávkami nešetřil. Nakonec se však zklidnil a za nevhodné chování se omluvil.

 


Zdroj:

Pužmanová Jana
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň
www.mpplzen.cz