Nezůstanete sami – odteď jsme pro vás i doma

Hospic svatého Lazara rozšířil od 3. ledna 2022 své služby o domácí hospicovou péči na území města Plzně a přilehlých obcí. Nevyléčitelně nemocný člověk tak může důstojně prožít své poslední dny doma v kruhu svých blízkých. Za pouhé první dva týdny fungování domácího hospice projevilo o jeho služby zájem více než 15 rodin, z nichž byla většina do péče i přijata.

 

Hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová rozšíření služeb Hospice svatého Lazara vítá: „Jsem přesvědčena o tom, že kvalita života každého jednotlivce by měla být zajištěna od jeho narození až do doby, kdy opouští tento svět. Právě období před tímto posledním okamžikem může být složité nejen pro něj samotného, ale i členy rodiny. Věřím proto, že pomoc v oblasti domácí hospicové péče a zázemí Hospice svatého Lazara mnoho klientů i jejich blízkých přivítá, protože zkušenosti zdejšího personálu jsou zárukou kvalitní péče na vysoké odborné úrovni. Je to záslužná činnost, která si žádá i vysokého společenského ocenění,“ říká hejtmanka Ilona Mauritzová a dodává: „Domácí hospicovou péči Plzeňský kraj velmi podporuje a rád přispívá jejím poskytovatelům na její rozvoj i finančně. Víme, že financování těchto služeb je komplikované a dlouhodobě podfinancované. Proto je každá koruna velmi cenná. Plzeňský kraj podporuje činnost Hospice svatého Lazara už šestým rokem. V posledních dvou letech je to částkou 1,5 milionu korun.“ Celkem již hospic svatého Lazara získal od roku 2017 z rozpočtu Plzeňského kraje 13,1 milionu korun, což činí téměř 5 % rozpočtů hospice v uvedených letech.

Zkušenosti s doprovázením lidí v terminálním stadiu nemoci má plzeňský Hospic svatého Lazara od roku 1998. Rostoucí potřeba pokrýt domácí hospicovou péči na Plzeňsku ho vedla k uskutečnění kroku, na který se již delší dobu připravoval. Základem kvalitní péče je týmový přístup. Jak vysvětluje hlavní lékař domácího hospice Radovan Kunc: „Naši službu zajišťuje multidisciplinární tým ve složení lékařů, sester a psychosociální pracovnice, a to 24 hodin denně. Podstatou péče je umožnit nevyléčitelně nemocným lidem žít v posledních dnech, týdnech, případně měsících svého života tak, jak si přejí, bez zbytečného utrpení a strádání ve svém prostředí. Věříme, že naše odborná pomoc pacientovi i jeho blízkým vede k těmto cílům.“

 

„Je vidět, že vzájemná důvěra mezi hospicem a rodinou klienta v termálním stadiu nemoci je jednou z nejdůležitějších věcí. Jsem velmi rád, že je projekt domácí hospicové péče Hospice svatého Lazara dlouhodobým záměrem. Jeho služba se nachází vlastně na zdravotně-sociálním pomezí a v našem kraji je velmi potřebná,“ konstatoval dnes na tiskové konferenci hospice náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí Rudolf Špoták. Společně s hejtmankou Ilonou Mauritzovou poděkovali vedení  hospice za její založení.

 

„Rodině pomůžeme získat příspěvek na péči, k dispozici je také naše půjčovna kompenzačních pomůcek. Služby domácího hospice poskytujeme v okruhu 30 km od našeho sídla, pokud nám kapacity dovolí, jsme k dispozici i na větší vzdálenost. Naše profesionální podpora vedená s respektem k hodnotám a přáním pacienta pomáhá vracet umírání tam, kam přirozeně patří – domů,“ upřesnila Markéta Karpíšková, vrchní sestra domácího hospice.

 

Žádost o službu je možné podat na webových stránkách Hospice svatého Lazara hsl.cz. „Cena za poskytované služby činí 350 Kč za den. Ta pokrývá jen část nákladů na péči, zbytek nákladů hradíme z příspěvků od soukromých i firemních dárců. Nadále budeme rozvíjet dosavadní dobré vztahy s vedením města Plzně a Plzeňského kraje, které jsou pro nás velmi důležité. Zároveň usilujeme o uzavření smluv na poskytování domácí hospicové péče s pojišťovnami, jejichž požadavky po stránce personální i provozní splňujeme,“ dodává ředitelka hospice Jiřina Helíšková.


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz