Krizový štáb vyhodnotil covidovou situaci. Počet odhalených nákaz omikronem stoupá

Krizový štáb Plzeňského kraje po týdnu opět zhodnotil situaci v nemocnicích, počet odhalených nových nákaz a průběh očkování v kraji. Přestože dochází k růstu počtu nákaz, počet hospitalizovaných pacientů v nemocnicích v tuto chvíli stagnuje. Při aktuálním vývoji nákazy v populaci a s ohledem na vysokou nakažlivost mutace omikron lze však očekávat v druhé polovině týdne značný nárůst případů.

„První záchyt omikronu byl v našem kraji zaznamenán 28. prosince a nyní již máme potvrzeny informace, že jsou záchyty případů omikronu na úrovni 50 %. Náš kraj se tak překlápí do této mutace covidu,“ říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

Tuto skutečnost potvrdil ředitel KHS Michal Bartoš. „Potvrzují se naše předpoklady, že počet nakažených přibude, což ukázaly poslední odběry, kdy bylo potvrzených 600 případů denně,“ uvedl ředitel M. Bartoš s tím, že očekává další strmý nárůst případů nemocných. Nejvíce zasaženy jsou v tuto chvíli okresy v okolí města Plzeň. Informoval Krizový štáb, že bude opakovaně žádat Armádu ČR o přidělení dvou mobilních odběrových týmů, které by byly nasazeny ve FN Bory Plzeň a v nemocnici v Domažlicích. „Měly by vyjíždět do případných ohnisek nákazy a jinak budou využívány pro posílení kapacit testovacích míst,“ upřesnil. M. Bartoš zdůraznil význam ochrany očkování třetí posilující dávkou, která až z 90 % chrání před případnou hospitalizací a těžkým průběhem nemoci. Případná režimová opatření ve zdravotnických zařízeních bude nastavovat jejich vedení.

Počty hospitalizovaných a trendy jejich nárůstu

Koordinátor lůžkové péče pro Plzeňský kraj prof. Jan Beneš potvrdil, že počet hospitalizovaných pacientů klesl a nyní stagnuje. V databázi ISIN je v Plzeňském kraji evidováno celkem 101 pacientů, z toho je 76 pacientů ve standardní péči a 25 v intenzivní péči, z toho 9 na umělé plicní ventilaci a 1 na ECMO.

„Aktuální lůžkové kapacity standardní i intenzivní péče postačují ke zvládnutí potřeby covidových hospitalizací. V nemocnicích stále dominují pacienti s původní variantou delta,“ uvedl prof. Jan Beneš a dodal: „Vzhledem k nakažlivosti varianty omikron lze očekávat spíše strmý nárůst počtu pozitivních záchytů v populaci a tedy se zhruba týdenním zpožděním i nárůst počtu pacientů v nemocnicích koncem tohoto a v následujícím týdnu.“ V tuto chvíli není podle prof. Beneše žádný pacient s mutací omikron hospitalizován.

Na případný nárůst počtu pacientů jsou zdravotnická zařízení v Plzeňském kraji připravena, kapacita je dostatečná.

 

Situace v pobytových sociálních službách

Filip Zapletal, vedoucí Odboru sociálních věcí PK, informoval členy krizového štábu, že je v pobytových zařízeních sociálních služeb za období od 4. 11. 2021 do dnešního dne nejnižší počet covid pozitivních klientů (5). Stejně je tomu i v počtu covid pozitivních zaměstnanců (7) a zaměstnanců, kteří jsou na OČR, v karanténě (178). „V terénních a ambulantních službách je situace stabilní. Ani v zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou pomoc není žádné pozitivní dítě ani zaměstnanec,“ konstatoval F. Zapletal.

V rámci přípravy na nástup mutace omikron proběhla v pondělí a úterý online setkání pana náměstka hejtmanky pro oblast sociálních věcí Rudolfa Špotáka s poskytovateli sociálních služeb. „Všichni poskytovatelé byli upozorněni na rizika této mutace a na nutnost včasného zavedení opatření a režimových opatření,“ upřesnil vedoucí Odboru sociálních věcí F. Zapletal.

Z celkového počtu 4 124 klientů pobytových služeb má aplikovanou 2. dávku 3854, tj. 94,28 % a 3. dávku již 2 910, tj. 71,79 % zaměstnanců.

Z celkového počtu 2 849 zaměstnanců má aplikovanou 2. dávku 1 940, tj. 81,6 % a 3. dávku 1094, tj. 48,7 %.

„To je hodně dobrá zpráva, protože u pracovníků  v sociálních službách byla na počátku, na rozdíl od zdravotnických pracovníků, nízká proočkovanost. V tuto chvíli má 81 procent zaměstnanců druhou dávku a třetí dávku téměř 50 procent, což považuji za úspěch, protože pobytové sociální služby patřily a patří k nejohroženějším místům,“ zdůraznila hejtmanka Ilona Mauritzová a vyzdvihla, že v proočkovanosti lékařů je Plzeňský kraj na 1. místě v ČR (93 %) a z hlediska proočkovanosti zdravotních sester je Plzeňský kraj na 2. místě (87 %).

 

Školy a školská zařízení

„Podle údajů, které nahlásily střední školy  zřizované Plzeňským kraje, bylo v pondělním testování zjištěno 46 žáků pozitivních  a 4 pozitivní pedagogičtí pracovníci,“ informovala členy Krizového štábu náměstkyně  pro oblast školství Radka Trylčová s tím, že proběhla online porada s řediteli škol k dodržování nastavených režimových opatření v souvislosti s možností rozšíření mutace omikron.

Od 17. ledna bude probíhat testování všech dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, všech žáků základních škol a žáků v prezenční formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích bez ohledu na skutečnost, zda prodělali v posledních 180 dnech onemocnění Covid-19 či byli očkováni 1x týdně.

„Testy na 17. ledna pro žáky mají školy k dispozici a distribuce testů na testování žáků 24. ledna by měla proběhnout v příštím týdnu,“ upřesnila Jaroslava Havlíčková, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu PK s tím, že v těchto školách probíhá testování zaměstnanců také 1x týdně.

Zaměstnanci ostatních škol a školských zařízení se budou od 17. ledna testovat 2x týdně bez ohledu zda prodělali v posledních 180 dnech onemocnění Covid-19 či zda byli očkováni. Jedná se o ZUŠ, DDM, dětské domovy a další školská zařízení.

Očkování a kapacita očkovacích míst

K dnešnímu dni bylo v Plzeňském kraji vyočkováno celkem 882 800 dávek. Dokončené očkování oběma dávkami má za sebou již 366 291 lidí a třetí posilující dávkou je očkováno 164 806 osob. Očkování v kraji probíhá podle vedoucího Odboru zdravotnictví PK Jana Karáska bez problémů, očkovacím místům se daří otevírat volné termíny a plynule uspokojovat zájemce o očkování. „Naočkováno máme v Plzeňském kraji ve věku 5-11let celkem 1275 dětí,“ upřesnil J. Karásek. Očkování dětí probíhá ve FN Plzeň, na EUC Klinice Plzeň, v Klatovské, Domažlické, Stodské a Sušické nemocnici a u praktických lékařů pro děti a dorost.

 

Testování

Kapacity k testování PCR testy jsou v Plzeňském kraji v tuto chvíli dostatečné. I nadále platí, že denně jsou laboratoře v kraji schopny vyhodnotit až 12 000 vzorků na testovacích místech, která najdete ZDE. „S ohledem na povinné testování od pondělí 17. ledna jsme znovu prověřili kapacity testovacích míst v kraji a jsme schopni v případě zvýšeného zájmu je i nadále navyšovat,“ říká vedoucí Odboru zdravotnictví krajského úřadu Jan Karásek a doplňuje: „Ve zmiňované kapacitě 12 000 vzorků nejsou zahrnuty mobilní testovací buňky, které lidé využívají u nákupních center. Ty kapacitu prakticky ještě zvyšují, neboť odebrané vzorky vozí do jiných laboratoří.“

Vzhledem k povinnosti testování od 17. ledna lze předpokládat zvýšený zájem o PCR testy na území Plzeňského kraje. I nadále proto fungují mobilní odběrové týmy na území kraje. S testováním mobilním týmem vypomáhají také členové HZS PK.

Ověření mutace omikron tzv. diskriminační PCR testy u vzorků, u nichž je podezření na novou mutaci, provádí v současné době FN Plzeň, Bioptická laboratoř Plzeň a laboratoř Klatovské nemocnice.

 

Závěrem hejtmanka Ilona Mauritzová informovala členy Krizového štábu, že proběhlo online jednání se starosty ORP a byly osloveny firmy v krizové infrastruktuře v PK tak, aby byla nastavena účinná režimová opatření a aby nebyl chod sféry veřejných služeb ani infrastruktury ohrožen. Zároveň zástupci složek IZS zdůraznili, že i oni přijali příslušná opatření, aby nebyla ohrožena jejich činnost.

Další jednání Krizového štábu Plzeňského kraje je svoláno na 19. ledna 2022.

 


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz