Karlovarský kraj plánuje v roce 2022 dokončení obnovy chebské nemocnice i nákup nízkoemisních autobusů pro veřejnou dopravu

Dokončení revitalizace chebské nemocnice, zateplení pavilonu D sokolovské nemocnice a pokračování oprav Císařských lázní v Karlových Varech patří k plánovaným investičním akcím Karlovarského kraje pro rok 2022. Celkem chce kraj vydat na investicích 2,3 miliardy korun. Návrh krajského rozpočtu, který zahrnuje i kapitálové výdaje, schválilo krajské zastupitelstvo.

Mezi velké investice kraje v příštím roce i nadále patří další etapa revitalizace Císařských lázní v Karlových Varech, na kterou je vyčleněno 170 milionů korun. „Dále bychom chtěli pořídit nízkoemisní CNG autobusy pro veřejnou dopravu v souhrnu za 1,3 miliardy korun. Na rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje půjde 171 milionů a na první část úprav areálu karlovarské nemocnice 100 milionů. Na projekty související s transformací regionu je určeno pro příští rok celkem 113 milionů korun,“ vyčíslil hejtman Petr Kulhánek.

V roce 2022 by měla být rovněž dokončena revitalizace nemocnice v Chebu. „Počítáme také s plánovaným zateplením budovy D nemocnice v Sokolově, což je akce spojená s obnovou oddělení následné péče. Chystá se pokračování předprojektové a projektové přípravy budovy Společného operačního střediska integrovaného záchranného systému, projektování výstavby budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, novostavby budovy školy Střední školy živnostenské v Sokolově a budovy karlovarské zdravotnické školy,“ dodal náměstek hejtmana Dalibor Blažek s tím, že projektovat se začne i nový urgentní příjem v sokolovské nemocnici.

Investiční výdaje bude Karlovarský kraj financovat z vlastních zdrojů, z evropských a národních dotací i z úvěrů. „Žádnou z plánovaných investic jsme nezrušili, chceme je zachovat a podle vývoje hospodaření kraje v příštím roce se budeme snažit pokračovat v jejich uskutečnění,“ uzavřel hejtman Petr Kulhánek.

Zdroj: TZ KV kraje