Pátou vlnu Plzeňský kraj zvládá, situace je však stále vážná

Krizový štáb opět vyhodnotil covidovou situaci.

Krizový štáb Plzeňského kraje zhodnotil covidovou situaci. Počet odhalených nových nákaz se podle informací KHS PK zpomalil a stagnuje. „V nemocnicích sice dochází již k pomalejšímu nárůstu pacientů, máme omezenu elektivní péči, a tak kapacita lůžek pro covid pacienty je dostačující. Nicméně řada pacientů vyžaduje delší péči, proto budou lůžka na IP v našem kraji minimálně v následujících 14 dnechposílena,“ informuje hejtmanka Ilona Mauritzová a dodává: „Nadále také pokračuje vypjatá situace v počtu lůžek následné intenzivní péče a zajišťována je jen akutní operativa. Situace je proto zatím stále velmi vážná.“  Krizový štáb očekává, že se v následujících dvou týdnech nebude horšit, ale ani zásadně zlepšovat. 

Podle ředitele KHS Michala Bartoše dochází ve všech okresechPlzeňského kraje ke stagnaci a někde i k poklesu počtu pozitivních případů. Podle jeho mínění jde již o mírně pozitivní trend, který lze v tuto chvíli označit jako „dočasný“, především s ohledem na celorepublikovou predikci. Podle ní by mohla pátá covidová vlna kulminovat o vánočních svátcích. Nadále také pokračuje scereeningové testování ve školách a školských zařízeních. I v tomto případě dochází již podle M. Bartoše ke stagnaci a někde i k poklesu počtu pozitivních případů. „Lze tedy očekávat, že tento setrvalý lehký pokles může pokračovat i nadále,“ uzavřel ředitel KHS. Silný tlak však KHS vnímá v oblasti trasování, kde potřebuje i nadále výpomoc. M. Bartoš proto poděkoval za pomoc v oblasti trasování všem organizacím, které poskytly své zaměstnance – např. Plzeňský kraj, město Plzeň, Policie ČR, Hospodářská komorav PK atd. 

Počty hospitalizovaných a trendy jejich nárůstu

Koordinátor lůžkové péče pro Plzeňský kraj prof. Jan Benešinformoval, že pacientů s onemocněním covid-19 je v databázi ISIN v Plzeňském kraji evidováno celkem 332 v nemocnicích PK, z toho je 53 v intenzivní péči (27 pacientů je na UPV, 2 ECMO). Počet celkově hospitalizovaných pacientů stagnuje. Pokračuje trend poklesu 7 denního záchytu, kdy je v kraji evidováno 787 případů na 100 tisíc obyvatel. „Aktuální kapacity standardní péče jsou prozatím dostatečné. Přesto bude ještě potřeba posílit místa v intenzivní péči a využít všechna dostupná volná lůžka s možností UPV,“ uvedl prof. Beneš. Jak dále upřesnil, ve FN Plzeň je hospitalizováno 168 pacientů, z toho se střením průběhem 76 a těžkým 33. Z nich je 32 v intenzivní péči, 16 na UPV a 2 na ECMO.

Pomoc Armády ČR v Plzeňském kraji

Armáda má nasazeny v kraji dva odběrové mobilní týmy, z nichž je jeden k dispozici ve FN Plzeň a druhý v Domažlické nemocnici. Dále armáda vypomáhá v nemocnicích ve Stodě (3),Domažlicích (3), v Sušici (3) a Rokycanech (2). O její výpomocpožádá i soukromá nemocnice PRIVAMED.

Pomoc studentů v PK

Vedoucí odboru zdravotnictví Jan Karásek informoval, že Plzeňský kraj oslovil střední zdravotnické školy, vyšší zdravotnickou školu a Fakultu zdravotnických studií i Lékařskou fakultu, a nyní již kraj rozesílá do zdravotnických a sociálních zařízení seznamy studentů, kteří projevili zájem jim pomoci.  

Situace v pobytových sociálních službách

„V pobytových službách na území Plzeňského kraje je situacenadále dobrá a přetrvává v nich mírný optimismus, protože čísla pozitivních klientů a zaměstnanců pomalu klesají,“ řekl během jednání Krizového štábu Filip Zapletal, vedoucí Odboru sociálních věcí. V tuto chvíli je 246 zaměstnanců (8,77 %) v karanténě, v pracovní neschopnosti či na OČR; pozitivních zaměstnanců je 42 (1,5 %). Klientů je pozitivních 30, což činí 0,72 %. Nadále vážná situace zůstává v Domově pro seniory a zdravotně postižené Péče Těně, s.r.o., kde personálu pomáhá s jejím zvládnutím od  minulého týdne Policie ČR a HZS PK. Také v Azylovém Domě Máta v Plzni byly evidovány 3 pozitivní rodiny, nicméně nastavená režimová opatření zde fungují. 

Školy a školská zařízení

Školy a školská zařízení procházejí nadále povinným testováním. Další sada testů dorazí do Plzeňského kraje ve čtvrtek 9. prosince v počtu 64 540 kusů. KHS v současné době řeší 163 škol a školských zařízení s výskytem covidu-19, z toho 45 MŠ, 82 ZŠ a 28 SŠ.„Oproti minulému sledovanému období mírně vzrostl počet zasažených mateřských škol, který stoupl z 34 na 45,“ upřesnila Jaroslava Havlíčková, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu. Pozitivních žáků a studentů je 369 a v karanténě je jich 4294. Pedagogů je pozitivních 58, v karanténě 60.

Očkování a kapacita očkovacích míst

K dnešnímu dni bylo v Plzeňském kraji vyočkováno celkem 767 593 dávek. Dokončené očkování oběma dávkami má za sebou již 351 171 lidí a třetí posilující dávkou je očkováno 71 535 osob. Dobře se osvědčilo nově otevřené očkovací místo pro neregistrované občany v bývalém Prioru. Během prvního týdne tu bylo naočkováno více než 1700 lidí. „Denně se v kraji naočkuje 4000 až 4500 osob,“ shrnul Jan Karásek, vedoucí Odboru zdravotnictví s tím, že se pomalu zvyšuje i počet očkujících praktiků. Z 320 praktických lékařů je jich nyní do očkování zapojeno 170. „Naše očkovací místa ve FN Plzeň a akutních nemocnicích skvěle pomáhají s očkováním dětí 12+, kdy pokrýváme potřebu celého regionu. V očkování malých dětí 5+ preferujeme, aby byly výhradně očkovány praktickými lékaři (PLDD) pro děti a dorost. Na tomto postupu jsme se dnes se zástupci PLDD shodli,“ sdělilahejtmanka Ilona Mauritzová.

Závěrem krizového štábu hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová poděkovala složkám IZS za jejich pomoc při zvládání páté covidové vlny. Konkrétně za pomoc v pobytových zařízeních sociálních služeb, jmenovitě v Domu pro seniory a zdravotně postižené Péče Těně, s.r.o., při rozvozu testů do škol i za pomoc pro KHS v trasování.

Ing. Helena Frintová, tisk ml. PLZ kraje