Předkupní právo spoluvlastníka

Dobrý den, máme s bratrem po rodičích napůl chatu. Chtěl jsem od bratra jeho podíl koupit, protože chatu neužívá a ani se o ni nestará, ale on to odmítá. Mám obavy, aby svůj podíl neprodal někomu jinému. Dá se nějak zajistit, aby ho musel nabídnout nejdřív mně? Slyšel jsem, že předkupní právo spoluvlastníka již neexistuje.

ilustrační foto

 

Zákonné předkupní právo spoluvlastníka, tak jak platilo za účinnosti předchozí právní úpravy, již skutečně neexistuje. S účinností nové právní úpravy, tj. zákonem č. 89/2012 Sb,, občanským zákoníkem, nastaly v této oblasti od 1.1.2014 trochu zmatky. Nejdříve platilo předkupní právo v jiném rozsahu, pak se vrátilo předkupní právo v podstatě v původní podobě, ale to se v praxi ukázalo jako nepraktické. S účinností od 1. července 2020 se tak opět zúžila působnost předkupního práva spoluvlastníků pouze na situace, kdy spoluvlastníci nemohli své postavení od počátku ovlivnit a pouze na dobu 6 měsíců od vzniku spoluvlastnictví. Tato úprava by byla zřejmě použitelná na vaši situaci, nevím ovšem, kdy vám spoluvlastnictví vzniklo, tedy kdy jste nemovitost nabyli. Současně platná právní úprava zákonného předkupního práva se také nepoužije na převody mezi osobami blízkými.
Předkupní právo si můžete s bratrem také samozřejmě sjednat smlouvou. Na tom se ovšem musíte dohodnout.
Nikdo také nemůže nutit spoluvlastníka ve spoluvlastnickém vztahu setrvávat a můžete tak spoluvlastníkovi navrhnout zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Pokud byste uvažoval o tomto způsobu řešení, tak bych vám doporučoval poradu s právníkem.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz