Modernizace stanice Pačejov skončila, opravená budova se otevře do konce roku

Správa železnic dnes za účasti náměstka hejtmanky Plzeňského kraje Pavla Čížka slavnostně ukončila rekonstrukci stanice Pačejov na Klatovsku. Ta začala v červnu 2019 a zahrnovala optimalizaci přibližně 4,6 kilometru trati i kompletní přestavbu samotné stanice a blízké zastávky Kovčín. Zhotovitelem stavby byla Společnost ŽST PAČEJOV tvořená firmami BERGER BOHEMIA, PORR, COLAS CZ a AŽD Praha. Celkové investiční náklady dosáhly téměř 1,3 miliardy Kč. Samostatnou akcí je oprava výpravní budovy v Pačejově, která skončí letos v prosinci.

Během uplynulých více než dvou let se tak v Pačejově nahradila nevyhovující úrovňová nástupiště novými s normovou výškou 550 mm nad kolejí. Stanice má nyní jedno vnější a jedno jednostranné nástupiště o délce 120 metrů. Před realizací stavby zde musely rychlíky zpomalovat až na 65 km/h, nyní mohou jet rychlostí až 100 km/h.

Odstranění propadu rychlosti přinese zkrácení jízdních dob vlaků na důležité spojnici Českých Budějovic a Plzně. Kromě samotné stanice Pačejov se renovovaly také části obou navazujících dvoukolejných úseků do Horažďovic předměstí a do Nepomuku,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Přístup na nástupiště je novým podchodem, který zdobí kresby dětí z místní základní a mateřské školy. Ty Správa železnic společně se zhotovitelem vybírala z více než 100 návrhů. Výtvarník je pak během dvou dní „přenesl“ na stěny podchodu a šikmých přístupových chodníků. Součástí projektu byla i výstavba dvou nástupišť a přístřešku na zastávce Kovčín. V celém úseku proběhla rekonstrukce trakčního vedení, 4 mostů a 10 propustků a stavba opěrné zdi.

Opravou prochází také výpravní budova v Pačejově, stavební práce budou hotové do konce letošního roku. Objekt získal především novou střechu, vyměnila se okna a dveře, opravou a zateplením prošla fasáda. V interiéru se opravily zejména tři bytové jednotky a společné prostory. Cestujícím budou moci využít výrazně renovovanou čekárnu i veřejné toalety. Náklady na kompletní opravu výpravní budovy dosáhly 36,8 milionu korun.

„Tato trať směrem na Nepomuk a Horažďovice je jedna z nejvíce frekventovaných.  Převážíme na ní hodně cestujících a daří se nám i navyšovat jejich počet tím, že jim usnadňujeme přestupy. Podařilo se nám udělat těsně vedle nádraží přestupní terminál v Nepomuku a nově v Blovicích, takže přestup z autobusu na vlak je pro cestující okamžitý a pohodlný. Je tam i dostatek parkovacích míst. Jsme proto rádi, že bude podobná rekonstrukce probíhat i v Pačejově,“ řekl k dokončené modernizaci železniční stanice náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek a upřesnil, že přestupní terminál by tu měl vzniknout už v příštím roce. „Rekonstrukce stanice a nástupišť tak byla prvním předpokladem  k tomu, aby mohl další nový přestupní terminál tady v Pačejově vzniknout,“  dodal. Plzeňský kraj se bude na jeho vybudování snažit získat dotaci z EU.

Celkové investiční náklady akce s názvem Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650–304,009 činí 1,29 miliardy Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 809 372 073 korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz