Vyhlášení výsledků soutěže pro pěstounské rodiny Naše NEJ… z prázdnin

Rada Plzeňského kraje vyhlásila již třetí ročník soutěže podporující a propagující pěstounství v našem kraji, tentokrát pod názvem „Naše NEJ… z prázdnin – fotografická a filmová soutěž pro pěstounské rodiny v Plzeňském kraji“. Výsledky byly vyhlášeny ve středu 24. listopadu v plzeňské Techmanii. Ocenění si odneslo šestnáct pěstounských rodin.

„Plzeňský kraj vnímá pěstounskou péči jako prioritu v oblasti náhradní rodinné péče. Stále však nemáme v našem kraji dostatek pěstounů, kteří by poskytli ohroženým dětem láskyplnou péči a fungující rodinu, a proto kraj realizuje různé aktivity na podporu získání občanů pro tuto společensky mimořádně záslužnou činnost,“ vysvětluje náměstek hejtmanky Plzeňského kraje pro sociální oblast Rudolf Špoták.

Kromě pravidelných dní otevřených dveří pro zájemce o pěstounskou péči, jež jsou odborem sociálních věcí uskutečňovány každé první pondělí v měsíci a dalších dílčích akcí, vyhlašuje Plzeňský kraj také soutěže pro pěstounské rodiny.  Před pěti lety tak byla realizována výtvarná soutěž „Můj život v pěstounské rodině“ a v roce 2018 se uskutečnila výtvarná a literární soutěž „Pěstounská rodina – náš domov“.

Letošní soutěžní klání bylo organizováno ve dvou hlavních kategoriích – fotografické a filmové. Tématem pak bylo léto a zachycení NEJ… okamžiků z prázdnin prostřednictvím fotoaparátu, kamery, mobilního telefonu či obdobné techniky. Na realizaci soutěže se spolupodílely nestátní neziskové organizace, které jsou tzv. doprovázejícími organizacemi pěstounských rodin.

„Porota to v rámci výběru těch nejpovedenějších děl neměla vůbec jednoduché. Volila z celkem 97 soutěžních příspěvků. Nakonec se rozhodla ocenit 16 pěstounských rodin za fotografie v podkategoriích turisté, příroda křížem krážem, art foto a zvířata a za natočený krátký film,“ seznamuje s letošní soutěží náměstek Špoták.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v odpoledních hodinách ve středu 24. listopadu 2021 v prostorách Techmania Science Center, o.p.s. v Plzni.

Vítězným rodinám pogratuloval náměstek hejtmanky Rudolf Špoták.

Informace o soutěži a pěstounské péči lze získat na portálu Plzeňského kraje pestouni.plzensky-kraj.cz.


Zdroj:

Mgr. Martina Kurfirstová

pověřena zastupováním vedoucí oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz