FN hledá nové dárce krevních destiček

Chcete pomoci s léčbou pacientů s nádorovým onemocněním krvetvorby? Předpokladem pro vstup mezi dárce je dobrý zdravotní stav, věk nad 18 let, hmotnost nad 60 kg, dobrá tolerance „náběru ze žíly“ a ochota stát se pravidelným dárcem.

Pacienti s různými typy leukémií, kteří podstupují chemoterapii nebo transplantaci kostní dřeně, jsou ohroženi krvácivými komplikacemi a pravidelná aplikace destiček od zdravých dárců jim umožňuje překlenout období do obnovy jejich vlastní krvetvorby. Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň patří mezi největší transplantační centra v ČR, provádí všechny typy transplantací krvetvorných buněk a pracovníci zde provedou až 1500 odběrů za rok. V současnosti má oddělení zhruba 200 aktivních dárců všech krevních skupin.

Při první návštěvě dostane dárce všechny potřebné informace, je vyšetřen jeho zdravotní stav, proveden krevní rozbor, a pokud je vše v pořádku, následuje pozvání k prvnímu odběru. Běžná frekvence dárcovství je 1x měsíčně, samotný odběr trvá 1 hodinu.

Díky velkému pokroku v medicíně, a zároveň i díky našim dárcům, se daří úspěšně léčit stále více pacientů s hematologickými malignitami. Byli bychom velmi rádi, kdyby se nám podařilo rozšířit databázi dárců, kteří budou ochotni pravidelně darovat krevní destičky pro hematologicko-onkologické pacienty.

Zájemci, kteří splňují podmínky, mohou kontaktovat pracovníky Separačního centra FN Plzeň-Lochotín na tel. 377 103 825 nebo na emailu: vodickovap@fnplzen.cz.

Bližší informace na www.hematologieonkologie.cz/separacni-centrum/

Na nové dárce se těší pracovníci Separačního centra Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň-Lochotín.


Zdroj:

Mgr. Gabriela LEVOROVÁ

mluvčí FN Plzeň

www.fnplzen.cz