Snadnější přístup k pobytovým službám pro seniory díky portálu již od roku 2019

Plzeňský kraj dokáže již od roku 2019 efektivně vyhodnocovat žádosti zájemců o umístění do pobytových zařízení. Více než dva roky je možné v kraji odstraňovat duplicity v žádostech a efektivně řídit obsazenost všech zařízení v kraji, která poskytují péči seniorům, handicapovaným a všem se zvláštním režimem.

Od roku 2019 je v Plzeňském kraji plně funkční portál s názvem Sociální služby, který spustil Plzeňský kraj. Díky němu je možné efektivně sledovat počty žádostí v zařízeních pobytových služeb  – v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a domovech pro osoby se zdravotním postižením. Každý jednotlivý žadatel si může podat několik žádostí o umístění do více sociálních služeb.  Žádostí je tedy více, než skutečných zájemců o umístění. Díky  aplikaci Sociální služby dokáže kraj poznat skutečný počet rodných čísel, tedy reálnou potřebu dalších míst v pobytových službách. Portál vznikl na základě veřejné zakázky v projektu Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji.

Plzeňský kraj finalizuje práce na úpravě kapacit sociálních služeb a priorit v sociální oblasti na rok 2022. Aplikace na pořadníky aktuálně pomohla kraji při aktualizaci těchto priorit a rozvoji sítě sociálních služeb pro příští rok. Plzeňský kraj má přehled o celkových počtech žadatelů za celý kraj i za jednotlivá území obcí s rozšířenou působností. Může tedy reagovat na zájem žadatelů v daných druzích sociálních služeb v konkrétních oblastech případným rozšiřováním kapacit zařízení,“ vysvětluje důvody vzniku a přínosu tohoto portálu náměstek hejtmanky pro sociální oblast Rudolf Špoták.

Od března 2019 poskytovatelé těchto zařízení na území Plzeňského kraje spolupracují s Plzeňským krajem, v současné době vkládá do webového portálu údaje 24 domovů pro seniory, 17 domovů se zvláštním režimem a 11 domovů pro osoby se zdravotním postižením.

Portál Sociální služby slouží kromě výše zmíněného také jako informační zdroj pro veřejnost a poskytovatele sociálních služeb. Ti mohou sami vkládat články o nabídce svých služeb, proběhlých aktivitách, či poptávat nové zaměstnance. V rámci portálu je zpřístupněna pro širokou veřejnost poradna k problematice sociálních služeb.

 „Plzeňský kraj ale  i nadále preferuje udržení osob co nejdéle v domácím prostředí za pomoci ambulantních a terénních sociálních služeb“, uzavírá náměstek Špoták.

ilustrační foto

 

Procento duplicitních žádostí v roce 2021:

domovy pro seniory 10 %

domovy se zvláštním režimem 17 %

domovy pro osoby se zdravotním postižením 4 %

 

Celkové kapacity pobytových zařízení na území Plzeňského kraje:

domovy pro seniory 1767 lůžek

domovy se zvláštním režimem 1518 lůžek

domovy pro osoby se zdravotním postižením 1060 lůžek

 

Celkový počet žádostí, 2021:

domovy pro seniory 809

domovy se zvláštním režimem 708

domovy pro osoby se zdravotním postižením 184

 

Počet jednotlivých žadatelů, 2021 (unikátních rodných čísel):

domovy pro seniory 725

domovy se zvláštním režimem 585

domovy pro osoby se zdravotním postižením 176

 


Zdroj:

Mgr. Martina Kurfirstová

pověřena zastupováním vedoucí oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz