Plzeňsko

Soutěž Technika má zlaté dno zná vítěze

12.10.2021 MC

Letos již 9. ročník soutěže Technika má zlaté dno se uskutečnil ve společenském sále SOU elektrotechnického Plzeň. Své síly v technických znalostech tzn. montáž výrobku ze stavebnic

Kultura

Festival Můj život na planetě / 11.10.–19.11.

12.10.2021 MC

Multižánrový festival „Můj život s…“, který si letos vybral palčivé téma „Můj život na planetě“, zahájí výstava „Klimatická změna a my“. 11. 10. – 19. 11. 2021, Moving Station, Anděl

Karlovarsko

Logo Karlovarského kraje má nový svěží vzhled

12.10.2021 MC

Karlovarský kraj inovoval své logo, které je teď modernější a snadno zobrazitelné ve všech typech mobilních zařízení.  Došlo k modernizaci typografie i celkovému zjednodušení hlavního symbolu,